CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
23.30 
Kodoldegvielas ieguve un pārveide
38.12 
Bīstamo atkritumu savākšana
38.22 
Code: 38.22 
Bīstamo atkritumu apstrāde un izvietošana
24.11 
Rūpniecisko gāzu ražošana
20.11 
Rūpniecisko gāzu ražošana
24.12 
Krāsvielu un pigmentu ražošana
20.12 
Krāsvielu un pigmentu ražošana
24.13 
Citu neorganisko pamata ķīmisko vielu ražošana
20.13 
Pārējo neorganisko ķīmisko pamatvielu ražošana
24.14 
Citu organisko pamata ķīmisko vielu ražošana
19.10 
Koksēšanas produktu ražošana
20.14 
Code: 20.14 
Pārējo organisko ķīmisko pamatvielu ražošana
24.15 
Mēslošanas līdzekļu un slāpekļa savienojumu ražošana
20.15 
Minerālmēslu un slāpekļa savienojumu ražošana
38.21 
Code: 38.21 
Atkritumu apstrāde un izvietošana (izņemot bīstamos atkritumus)
24.16 
Plastmasu primāro formu ražošana
20.16 
Plastmasu ražošana pirmapstrādes formās
24.17 
Mākslīgā kaučuka primāro formu ražošana
20.17 
Sintētiskā kaučuka ražošana pirmapstrādes formās
24.20 
Pesticīdu un citu agroķīmisko produktu ražošana
20.20 
Pesticīdu un citu agroķīmisko preparātu ražošana
24.30 
Krāsu, laku un līdzīgu pārklājumu, tipogrāfijas krāsas un mastikas ražošana
20.30 
Krāsu, laku un līdzīgu pārklājumu, tipogrāfijas krāsu un mastikas ražošana
24.41 
Farmācijas pamata izstrādājumu ražošana
21.10 
Farmaceitisko pamatvielu ražošana
24.42 
Farmācijas preparātu ražošana
21.20 
Farmaceitisko preparātu ražošana
32.50 
Code: 32.50 
Medicīnas un zobārstniecības instrumentu un piederumu ražošana
24.51 
Ziepju, mazgāšanas, tīrīšanas un spodrināšanas līdzekļu ražošana
20.41 
Ziepju, mazgāšanas, tīrīšanas un spodrināšanas līdzekļu ražošana
20.42 
Code: 20.42 
Smaržu un kosmētisko līdzekļu ražošana
24.52 
Smaržu un personiskās higiēnas līdzekļu ražošana
20.42 
Smaržu un kosmētisko līdzekļu ražošana
24.61 
Sprāgstvielu ražošana
20.51 
Sprāgstvielu ražošana
24.62 
Līmju un želatīna ražošana
20.52 
Līmju ražošana
20.59 
Code: 20.59 
Citur neklasificētu ķīmisko vielu ražošana
24.63 
Ēterisko eļļu ražošana
20.53 
Ēterisko eļļu ražošana
24.64 
Foto ķimikāliju ražošana
20.59 
Citur neklasificētu ķīmisko vielu ražošana
24.65 
Datu nesēju ražošana
26.80 
Magnētisko un optisko datu nesēju ražošana
24.66 
Citu ķīmijas produktu ražošana, citur neminēta
20.59 
Citur neklasificētu ķīmisko vielu ražošana
26.11 
Code: 26.11 
Elektronisko komponentu ražošana
24.70 
Ķīmisko šķiedru ražošana
20.60 
Sintētisko šķiedru ražošana
25.11 
Gumijas riepu un cauruļu ražošana
22.11 
Gumijas riepu un kameru ražošana; gumijas riepu protektoru atjaunošana
25.12 
Gumijas riepu protektoru atjaunošana
22.11 
Gumijas riepu un kameru ražošana; gumijas riepu protektoru atjaunošana
25.13 
Citu gumijas izstrādājumu ražošana
22.19 
Citu gumijas izstrādājumu ražošana
32.50 
Code: 32.50 
Medicīnas un zobārstniecības instrumentu un piederumu ražošana
32.99 
Code: 32.99 
Citur neklasificēta ražošana
33.19 
Code: 33.19 
Citu ierīču remonts
25.21 
Plastmasas plātņu, lokšņu, cauruļu un profilu ražošana
22.21 
Plastmasas plātņu, lokšņu, cauruļu un profilu ražošana
33.19 
Code: 33.19 
Citu ierīču remonts
33.20 
Code: 33.20 
Ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana
25.22 
Plastmasas iepakojuma izstrādājumu ražošana
22.22 
Plastmasas iepakojuma ražošana
25.23 
Būvniecībā izmantojamu plastmasas izstrādājumu ražošana
22.23 
Plastmasas būvelementu ražošana
27.33 
Code: 27.33 
Elektroinstalāciju savienotājelementu ražošana

Page 7/26  
Top