CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
12.00 
Urāna un torija rūdu ieguve
09.90 
Ar pārējo ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības
13.10 
Dzelzs rūdu ieguve
07.10 
Dzelzsrūdu ieguve
09.90 
Code: 09.90 
Ar pārējo ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības
13.20 
Krāsainā metāla rūdu ieguve, izņemot urāna un torija rūdas
07.29 
Citu krāsaino metālu rūdu ieguve
09.90 
Code: 09.90 
Ar pārējo ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības
14.11 
Dekoratīvo vai būvniecībā izmantojamo akmens materiālu ieguve
08.11 
Būvakmeņu un dekoratīvo akmeņu ieguve, kaļķakmens, ģipša, krīta un slānekļa ieguve
09.90 
Code: 09.90 
Ar pārējo ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības
14.12 
Kaļķakmens, ģipša un krīta ieguve
08.11 
Būvakmeņu un dekoratīvo akmeņu ieguve, kaļķakmens, ģipša, krīta un slānekļa ieguve
09.90 
Code: 09.90 
Ar pārējo ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības
14.13 
Slānekļa ieguve
08.11 
Būvakmeņu un dekoratīvo akmeņu ieguve, kaļķakmens, ģipša, krīta un slānekļa ieguve
09.90 
Code: 09.90 
Ar pārējo ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības
14.21 
Grants un smilšu karjeru ekspluatācija
08.12 
Grants un smilts karjeru izstrāde; māla un kaolīna ieguve
09.90 
Code: 09.90 
Ar pārējo ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības
14.22 
Mālu un kaolīna ieguve
08.12 
Grants un smilts karjeru izstrāde; māla un kaolīna ieguve
09.90 
Code: 09.90 
Ar pārējo ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības
14.30 
Minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu ieguve
08.91 
Ķimikāliju un minerālmēslu ražošanā izmantojamo minerālu ieguve
09.90 
Code: 09.90 
Ar pārējo ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības
14.40 
Sāls ieguve
08.93 
Sāls ieguve
09.90 
Code: 09.90 
Ar pārējo ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības
10.84 
Code: 10.84 
Garšvielu un piedevu ražošana
14.50 
Citu derīgo izrakteņu ieguve, citur neminēta
08.99 
Citur neklasificēta pārējā ieguves rūpniecība
09.90 
Code: 09.90 
Ar pārējo ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības
38.21 
Code: 38.21 
Atkritumu apstrāde un izvietošana (izņemot bīstamos atkritumus)
15.11 
Gaļas ražošana un konservēšana
10.11 
Gaļas pārstrāde un konservēšana
15.12 
Mājputnu gaļas ražošana un konservēšana
10.11 
Gaļas pārstrāde un konservēšana
10.12 
Code: 10.12 
Mājputnu gaļas pārstrāde un konservēšana
15.13 
Gaļas un mājputnu gaļas produktu ražošana
10.13 
Gaļas un mājputnu gaļas produktu ražošana
10.85 
Code: 10.85 
Gatavu ēdienu ražošana
10.89 
Code: 10.89 
Pārējo citur neklasificētu pārtikas produktu ražošana
15.20 
Zivju un zivju produktu pārstrāde un konservēšana
10.20 
Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana
10.85 
Code: 10.85 
Gatavu ēdienu ražošana
15.31 
Kartupeļu pārstrāde un konservēšana
10.31 
Kartupeļu pārstrāde
15.32 
Augļu un dārzeņu sulas ražošana
10.32 
Augļu un dārzeņu sulas ražošana
15.33 
Augļu un dārzeņu pārstrāde un konservēšana, citur neminēta
10.39 
Cita veida augļu un dārzeņu pārstrāde un konservēšana
10.85 
Code: 10.85 
Gatavu ēdienu ražošana
15.41 
Nerafinētu eļļu un tauku ražošana
10.41 
Eļļu un tauku ražošana
15.42 
Rafinētu eļļu un tauku ražošana
10.41 
Eļļu un tauku ražošana
15.43 
Margarīna un līdzīgu pārtikas tauku ražošana
10.42 
Margarīna un līdzīgu pārtikas tauku ražošana
15.51 
Piensaimniecība un siera ražošana
10.51 
Piena pārstrāde un siera ražošana
15.52 
Saldējuma ražošana
10.52 
Saldējuma ražošana

Page 3/26  
Top