CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
92.62 
Citas ar sportu saistītas darbības, citur neminētas
93.19 
Citas sporta nodarbības
93.29 
Code: 93.29 
Cita izklaides un atpūtas darbība
92.71 
Azartspēles un spēles uz naudu
92.00 
Azartspēles un derības
92.72 
Citas darbības atpūtas industrijas jomā, citur neminētas
01.62 
Lopkopības papilddarbības
78.10 
Code: 78.10 
Nodarbinātības aģentūru darbība
79.90 
Code: 79.90 
Citi rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistītas darbības
93.29 
Code: 93.29 
Cita izklaides un atpūtas darbība
93.01 
Auduma un kažokādas izstrādājumu mazgāšana un ķīmiskā tīrīšana
96.01 
Tekstilizstrādājumu un kažokādu mazgāšana un (ķīmiskā) tīrīšana
93.02 
Frizētavu darbs un cita veida skaistumkopšana
96.02 
Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi
93.03 
Apbedīšana un saistītas darbības
96.03 
Apbedīšana un ar to saistītā darbība
93.04 
Ķermeņa kopšanas darbības
93.13 
Fitnesa centru darbība
96.04 
Code: 96.04 
Fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumi
93.05 
Citas darbības pakalpojumu jomā, citur neminētas
85.51 
Sporta un ārpusskolas izglītība
96.09 
Code: 96.09 
Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi
95.00 
Privātas mājsaimniecības ar algotā darbā nodarbinātām personām
97.00 
Mājsaimniecību kā darba devēju darbība ar algotā darbā nodarbinātām personām
96.00 
Privāto mājsaimniecību darbība nediferencētu preču iegūšanā pašu lietošanai
98.10 
Pašpatēriņa preču ražošana individuālajās mājsaimniecībās
97.00 
Privāto mājsaimniecību darbība nediferencētu pakalpojumu saņemšanā pašu lietošanai
98.20 
Individuālo mājsaimniecību pašpatēriņa pakalpojumi
99.00 
Ekstrateritoriālās organizācijas un iestādes
99.00 
Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība

Page 26/26  
Top