CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
60.22 
Pasažieru pārvadāšana, izmantojot taksometrus
49.32 
Taksometru pakalpojumi
60.23 
Cita sauszemes pasažieru satiksme
49.39 
Citur neklasificēts pasažieru sauszemes transports
60.24 
Preču autotransports
49.41 
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem
49.42 
Code: 49.42 
Individuālie kravu pārvadāšanas pakalpojumi
60.30 
Cauruļvadu transports
49.50 
Cauruļvadu transports
61.10 
Jūras un piekrastes ūdeņu satiksme
50.10 
Pasažieru jūras un piekrastes ūdens transports
50.20 
Code: 50.20 
Kravu jūras un piekrastes ūdens transports
52.22 
Code: 52.22 
Ūdens transporta palīgdarbības
61.20 
Iekšzemes ūdenceļu satiksme
50.30 
Pasažieru pārvadājumi iekšzemes ūdeņos
50.40 
Code: 50.40 
Kravu pārvadājumi iekšzemes ūdeņos
52.22 
Code: 52.22 
Ūdens transporta palīgdarbības
62.10 
Regulāra gaisa satiksme
51.10 
Pasažieru aviopārvadājumi
51.21 
Code: 51.21 
Kravu aviopārvadājumi
62.20 
Neregulāra gaisa satiksme
51.10 
Pasažieru aviopārvadājumi
51.21 
Code: 51.21 
Kravu aviopārvadājumi
62.30 
Kosmosa transports
51.22 
Kosmiskais transports
52.23 
Code: 52.23 
Aviotransporta palīgdarbības
63.11 
Kravu apstrāde
52.24 
Kravu iekraušana un izkraušana
63.12 
Kravu glabāšana un noliktavu darbs
52.10 
Uzglabāšana un noliktavu saimniecība
63.21 
Citas palīgdarbības sauszemes transporta jomā
52.21 
Sauszemes transporta palīgdarbības
63.22 
Citas palīgdarbības ūdens satiksmes jomā
52.22 
Ūdens transporta palīgdarbības
85.32 
Code: 85.32 
Vidējā tehniskā un profesionālā izglītība
63.23 
Citas palīgdarbības gaisa satiksmes jomā
52.23 
Aviotransporta palīgdarbības
85.32 
Code: 85.32 
Vidējā tehniskā un profesionālā izglītība
63.30 
Tūrisma aģentūru un ceļojumu rīkotāju darbība; palīdzība tūristiem, citur neminēta
79.11 
Ceļojumu biroju pakalpojumi
79.12 
Code: 79.12 
Tūrisma operatoru pakalpojumi
79.90 
Code: 79.90 
Citi rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistītas darbības
63.40 
Citu transporta aģentūru darbība
52.29 
Pārējās transporta palīgdarbības
74.90 
Code: 74.90 
Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
64.11 
Valsts pasta darbības
53.10 
Pasta darbība saskaņā ar vispārējā pakalpojuma pienākumu
82.19 
Code: 82.19 
Kopēšana, dokumentu sagatavošana un citas specializētās biroju palīgdarbības
64.12 
Citas kurjera darbības
53.20 
Citas pasta un kurjeru darbības
64.20 
Tālsakari
60.10 
Radio programmu apraide
60.20 
Code: 60.20 
Televīzijas programmu izstrāde un apraide
61.10 
Code: 61.10 
Kabeļu telekomunikācijas pakalpojumi
61.20 
Code: 61.20 
Bezvadu telekomunikācijas pakalpojumi
61.30 
Code: 61.30 
Pavadoņu telekomunikācijas pakalpojumi
61.90 
Code: 61.90 
Citi telekomunikācijas pakalpojumi
65.11 
Centrālā banka
64.11 
Centrālo banku darbība
65.12 
Cita monetārā starpniecība
64.19 
Cita monetārā starpniecība

Page 20/26  
Top