CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
01.24 
Putnkopība
01.47 
Putnkopība
01.25 
Cita veida lopkopība
01.44 
Kamieļu un kamieļu dzimtas dzīvnieku audzēšana
01.49 
Code: 01.49 
Citu dzīvnieku audzēšana
03.22 
Code: 03.22 
Saldūdens akvakultūra
01.30 
Ar lopkopību apvienota kultūraugu audzēšana (jaukta lauksaimniecība)
01.50 
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība)
01.41 
Lauksaimniecības dienestu darbības; ainavu arhitektūra
01.61 
Augkopības papilddarbības
01.63 
Code: 01.63 
Palīgdarbības pēc ražas novākšanas
01.64 
Code: 01.64 
Sēklu apstrāde sējai
10.39 
Code: 10.39 
Cita veida augļu un dārzeņu pārstrāde un konservēšana
81.30 
Code: 81.30 
Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības
01.42 
Lopkopības dienestu darbības, izņemot veterināros pakalpojumus
01.62 
Lopkopības papilddarbības
01.50 
Medniecība, slazdošana, zīdītāju un putnu pavairošana, ieskaitot saistītas palīgdarbības
01.70 
Medniecība un ar to saistītās palīgdarbības
94.99 
Code: 94.99 
Citur neklasificētu organizāciju darbība
02.01 
Mežsaimniecība un meža izstrādāšana
01.29 
Citu daudzgadīgo kultūru audzēšana
02.10 
Code: 02.10 
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības
02.20 
Code: 02.20 
Mežizstrāde
02.30 
Code: 02.30 
Meža produktu vākšana
16.10 
Code: 16.10 
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana
02.02 
Ar mežsaimniecību saistītas palīgdarbības
02.40 
Mežsaimniecības palīgdarbības
05.01 
Zveja
03.11 
Jūras zvejniecība
03.12 
Code: 03.12 
Saldūdens zvejniecība
70.22 
Code: 70.22 
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās
05.02 
Zivkopība
03.21 
Jūras akvakultūra
03.22 
Code: 03.22 
Saldūdens akvakultūra
10.10 
Akmeņogļu ieguve un aglomerācija
05.10 
Akmeņogļu ieguve
09.90 
Code: 09.90 
Ar pārējo ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības
19.20 
Code: 19.20 
Naftas pārstrādes produktu ražošana
10.20 
Lignīta ieguve un aglomerācija
05.20 
Brūnogļu (lignīta) ieguve
09.90 
Code: 09.90 
Ar pārējo ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības
19.20 
Code: 19.20 
Naftas pārstrādes produktu ražošana
10.30 
Kūdras ieguve un aglomerācija
08.92 
Kūdras ieguve
09.90 
Code: 09.90 
Ar pārējo ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības
19.20 
Code: 19.20 
Naftas pārstrādes produktu ražošana
11.10 
Naftas un dabasgāzes ieguve
06.10 
Jēlnaftas ieguve
06.20 
Code: 06.20 
Dabasgāzes ieguve
09.10 
Code: 09.10 
Ar naftas un dabas gāzes ieguvi saistītās palīgdarbības
52.21 
Code: 52.21 
Sauszemes transporta palīgdarbības
52.22 
Code: 52.22 
Ūdens transporta palīgdarbības
11.20 
Ar naftas un dabasgāzes ieguvi saistītas palīgdarbības, izņemot izpēti
09.10 
Ar naftas un dabas gāzes ieguvi saistītās palīgdarbības
12.00 
Urāna un torija rūdu ieguve
07.21 
Urāna un torija rūdu ieguve

Page 2/26  
Top