CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
45.22 
Jumta seguma un sastatņu montāža
43.91 
Jumta seguma uzklāšana
43.99 
Code: 43.99 
Citur neklasificētie specializētie būvdarbi
45.23 
Automaģistrāļu, autoceļu, lidlauku, sporta laukumu būve
41.20 
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība
42.11 
Code: 42.11 
Ceļu un maģistrāļu būvniecība
42.12 
Code: 42.12 
Dzelzceļu un metro būvniecība
42.99 
Code: 42.99 
Citur neklasificēta inženierbūvniecība
45.24 
Ūdens projektu darbi
42.21 
Ūdensapgādes sistēmu būvniecība
42.91 
Code: 42.91 
Hidrotehnisko objektu būvniecība
43.99 
Code: 43.99 
Citur neklasificētie specializētie būvdarbi
45.25 
Citi montāžas darbi
42.21 
Ūdensapgādes sistēmu būvniecība
43.99 
Code: 43.99 
Citur neklasificētie specializētie būvdarbi
45.31 
Elektrības pievadu un iekārtu uzstādīšana
43.21 
Elektroinstalācijas ierīkošana
43.22 
Code: 43.22 
Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana
43.29 
Code: 43.29 
Citu inženiersistēmu montāža
80.20 
Code: 80.20 
Drošības sistēmu pakalpojumi
45.32 
Siltumizolācijas darbi
43.29 
Citu inženiersistēmu montāža
45.33 
Santehnikas cauruļvadu likšana
43.22 
Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana
45.34 
Citi uzstādīšanas darbi
43.21 
Elektroinstalācijas ierīkošana
43.29 
Code: 43.29 
Citu inženiersistēmu montāža
45.41 
Apmešana
43.31 
Apmetēju darbi
45.42 
Būvgaldniecība
43.32 
Galdnieku darbi
45.43 
Grīdas un sienu segšana
43.33 
Grīdas un sienu apdare
45.44 
Krāsošana un stiklošana
43.34 
Krāsotāju un stiklinieku darbi
45.45 
Citi apdares darbi
43.39 
Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas
43.99 
Code: 43.99 
Citur neklasificētie specializētie būvdarbi
45.50 
Būvniecības vai nojaukšanas iekārtu un operatora noma
43.99 
Citur neklasificētie specializētie būvdarbi
50.10 
Motorizētu transportlīdzekļu tirdzniecība
45.11 
Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu pārdošana
45.19 
Code: 45.19 
Citu automobiļu pārdošana
50.20 
Motorizētu transportlīdzekļu tehniskā apkope un remonts
45.20 
Automobiļu apkope un remonts
52.21 
Code: 52.21 
Sauszemes transporta palīgdarbības
50.30 
Motorizētu transportlīdzekļu detaļu un piederumu tirdzniecība
45.31 
Automobiļu rezerves daļu un piederumu vairumtirdzniecība
45.32 
Code: 45.32 
Automobiļu rezerves daļu un piederumu mazumtirdzniecība
50.40 
Motociklu un to detaļu un piederumu tirdzniecība, tehniskā apkope un remonts
45.40 
Motociklu, to detaļu un piederumu pārdošana, apkope un remonts
50.50 
Automobiļu degvielas mazumtirdzniecība
47.30 
Degvielas mazumtirdzniecība degvielas uzpildes stacijās
51.11 
Lauksaimniecības izejvielu, dzīvu dzīvnieku, tekstilizejvielu un pusfabrikātu tirdzniecības starpniecība
46.11 
Lauksaimniecības izejvielu, dzīvu lopu, tekstilizejvielu un pusfabrikātu vairumtirdzniecības starpnieku darbība
51.12 
Degvielas, rūdu, metālu, rūpniecisko ķimikāliju tirdzniecības starpniecība
46.12 
Degvielas, rūdas, metāla un rūpniecisko ķīmikāliju vielu vairumtirdzniecības starpnieku darbība
51.13 
Kokmateriālu un būvmateriālu tirdzniecības starpniecība
46.13 
Kokmateriālu un būvmateriālu vairumtirdzniecības starpnieku darbība
51.14 
Mašīnu, rūpniecisko iekārtu, kuģu un gaisa kuģu tirdzniecības starpniecība
46.14 
Mašīnu, rūpniecības iekārtu, kuģu un lidaparātu vairumtirdzniecības starpnieku darbība
51.15 
Mēbeļu, mājsaimniecības priekšmetu, metāla izstrādājumu un būvatslēdznieku darbu tirdzniecības starpniecība
46.15 
Mēbeļu, mājsaimniecības preču un metālizstrādājumu vairumtirdzniecības starpnieku darbība
51.16 
Audumu, apģērbu, apavu un ādas izstrādājumu tirdzniecības starpniecība
46.16 
Tekstilizstrādājumu, apģērbu, apavu un ādas izstrādājumu vairumtirdzniecības starpnieku darbība

Page 16/26  
Top