CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
01.11 
Graudaugu un citu labības kultūraugu audzēšana, citur neminēta
01.11 
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana
01.12 
Code: 01.12 
Rīsu audzēšana
01.13 
Code: 01.13 
Dārzeņu audzēšana
01.14 
Code: 01.14 
Cukurniedru audzēšana
01.15 
Code: 01.15 
Tabakas audzēšana
01.16 
Code: 01.16 
Šķiedraugu audzēšana
01.19 
Code: 01.19 
Citu viengadīgo kultūru audzēšana
01.26 
Code: 01.26 
Eļļas augu audzēšana
01.28 
Code: 01.28 
Garšaugu, aromātisko un ārstniecisko augu audzēšana
01.29 
Code: 01.29 
Citu daudzgadīgo kultūru audzēšana
01.63 
Code: 01.63 
Palīgdarbības pēc ražas novākšanas
01.64 
Code: 01.64 
Sēklu apstrāde sējai
01.12 
Dārzeņu, dārzkopības produkcijas un stādāmā materiāla audzēšana
01.11 
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana
01.13 
Code: 01.13 
Dārzeņu audzēšana
01.19 
Code: 01.19 
Citu viengadīgo kultūru audzēšana
01.25 
Code: 01.25 
Citu koku un krūmu augļu un riekstu audzēšana
01.28 
Code: 01.28 
Garšaugu, aromātisko un ārstniecisko augu audzēšana
01.30 
Code: 01.30 
Augu pavairošana
01.64 
Code: 01.64 
Sēklu apstrāde sējai
02.10 
Code: 02.10 
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības
02.30 
Code: 02.30 
Meža produktu vākšana
01.13 
Augļu, riekstu, vīnkopības kultūru un garšaugu audzēšana
01.21 
Vīnogu audzēšana
01.22 
Code: 01.22 
Tropu un subtropu augļu audzēšana
01.23 
Code: 01.23 
Citrusaugļu audzēšana
01.24 
Code: 01.24 
Sēkleņu un kauleņu audzēšana
01.25 
Code: 01.25 
Citu koku un krūmu augļu un riekstu audzēšana
01.26 
Code: 01.26 
Eļļas augu audzēšana
01.27 
Code: 01.27 
Dzērienu ražošanā izmantojamo kultūru audzēšana
01.28 
Code: 01.28 
Garšaugu, aromātisko un ārstniecisko augu audzēšana
01.63 
Code: 01.63 
Palīgdarbības pēc ražas novākšanas
01.64 
Code: 01.64 
Sēklu apstrāde sējai
02.30 
Code: 02.30 
Meža produktu vākšana
10.41 
Code: 10.41 
Eļļu un tauku ražošana
11.02 
Code: 11.02 
Vīnu ražošana no vīnogām
01.21 
Govkopība, piena lopkopība
01.41 
Piena lopkopība
01.42 
Code: 01.42 
Citu liellopu audzēšana
01.22 
Aitkopība, kazkopība, zirgkopība
01.43 
Zirgu un zirgu dzimtas dzīvnieku audzēšana
01.45 
Code: 01.45 
Aitu un kazu audzēšana
01.49 
Code: 01.49 
Citu dzīvnieku audzēšana
01.23 
Cūkkopība
01.46 
Cūkkopība

Page 1/26  
Top