CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
27.31 
Aukstā stiepšana
24.31 
Aukstā vilkšana
27.32 
Šauro slokšņu aukstā velmēšana
24.32 
Šauru slokšņu aukstā velmēšana
27.33 
Deformēšana aukstā stāvoklī
24.33 
Aukstā formēšana vai locīšana
27.34 
Stiepļu izstiepšana
24.34 
Stiepļu vilkšana
27.41 
Dārgmetālu ražošana
24.41 
Cēlmetālu ražošana
27.42 
Alumīnija ražošana
24.42 
Alumīnija ražošana
27.43 
Svina, cinka un alvas ražošana
24.43 
Svina, cinka un alvas ražošana
25.99 
Code: 25.99 
Citur neklasificētu gatavo metālizstrādājumu ražošana
27.44 
Vara ražošana
24.44 
Vara ražošana
27.45 
Citu krāsaino metālu ražošana
24.45 
Citu krāsaino metālu ražošana
27.51 
Dzelzs liešana
24.51 
Čuguna liešana
27.52 
Tērauda liešana
24.52 
Tērauda liešana
27.53 
Vieglo metālu liešana
24.53 
Vieglo metālu liešana
27.54 
Citu krāsaino metālu liešana
24.54 
Citu krāsaino metālu liešana
28 
VEIDOTU METĀLA IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANA, IZŅEMOT MEHĀNISMUS UN IEKĀRTAS
33.20 
Ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana
28.11 
Metāla būvkonstrukciju un to daļu ražošana
24.33 
Aukstā formēšana vai locīšana
25.11 
Code: 25.11 
Metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošana
33.11 
Code: 33.11 
Metāla izstrādājumu remonts
41.20 
Code: 41.20 
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība
28.12 
Namdaru un būvgaldniecības izstrādājumu no metāla ražošana
25.12 
Metāla durvju un logu ražošana
43.32 
Code: 43.32 
Galdnieku darbi
28.21 
Metāla cisternu, rezervuāru un tilpņu ražošana
25.29 
Metāla cisternu, rezervuāru un tilpņu ražošana
33.11 
Code: 33.11 
Metāla izstrādājumu remonts
28.22 
Centrālapkures radiatoru un katlu ražošana
25.21 
Centrālapkures radiatoru un katlu ražošana
33.11 
Code: 33.11 
Metāla izstrādājumu remonts
43.22 
Code: 43.22 
Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana
28.30 
Tvaika katlu ražošana, izņemot centrālapkures karstā ūdens katlus
25.30 
Tvaika ģeneratoru ražošana, izņemot centrālapkures karstā ūdens katlus
33.11 
Code: 33.11 
Metāla izstrādājumu remonts
28.40 
Metāla kalšana, presēšana, štancēšana un velmēšana; pulvermetalurģija
25.50 
Metāla kalšana, presēšana, štancēšana un velmēšana; pulvermetalurģija
28.51 
Metālu virsmas apstrāde un pārklāšana
25.61 
Metāla virsmas apstrāde un pārklāšana
28.52 
Vispārējā mašīnbūve
25.62 
Mehāniskā apstrāde
33.12 
Code: 33.12 
Iekārtu remonts
28.61 
Galda piederumu ražošana
25.71 
Galda piederumu ražošana
33.11 
Code: 33.11 
Metāla izstrādājumu remonts
28.62 
Darbarīku ražošana
25.73 
Darbarīku ražošana
28.41 
Code: 28.41 
Metālapstrādes darbgaldu ražošana
28.49 
Code: 28.49 
Cita veida darbgaldu ražošana
28.92 
Code: 28.92 
Mašīnu ražošana ieguves rūpniecībai, karjeru izstrādei un būvniecībai
33.11 
Code: 33.11 
Metāla izstrādājumu remonts
28.63 
Slēdzeņu un eņģu ražošana
25.72 
Slēdzeņu un eņģu ražošana

Page 9/26  
Top