CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
74.20 
Arhitektūras un inženierbūvniecības darbības un saistītas tehniskas konsultācijas
71.11 
Arhitektūras pakalpojumi
71.12 
Code: 71.12 
Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas
74.20 
Code: 74.20 
Fotopakalpojumi
74.90 
Code: 74.90 
Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
74.30 
Kontroles un tehnisku pārbaužu darbības
71.20 
Tehniskā pārbaude un analīze
74.40 
Reklāma
73.11 
Reklāmas aģentūru darbība
73.12 
Code: 73.12 
Starpniecība reklāmas izvietošanā masu informācijas līdzekļos
74.50 
Darbaspēka vervēšana un personāla atlase
78.10 
Nodarbinātības aģentūru darbība
78.20 
Code: 78.20 
Nodrošināšana ar personālu uz laiku
78.30 
Code: 78.30 
Pārējo cilvēkresursu vadība
74.60 
Izmeklēšana un drošības darbības
74.90 
Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
80.10 
Code: 80.10 
Personiskās drošības darbības
80.20 
Code: 80.20 
Drošības sistēmu pakalpojumi
80.30 
Code: 80.30 
Izmeklēšanas darbības
74.70 
Ēku tīrīšana un uzkopšana
81.21 
Vispārēja ēku tīrīšana
81.22 
Code: 81.22 
Citas ēku un ražošanas objektu tīrīšanas un uzkopšanas darbības
81.29 
Code: 81.29 
Cita veida tīrīšanas darbības
74.81 
Fotopakalpojumi
74.20 
Fotopakalpojumi
74.82 
Iesaiņojuma pakalpojumi
82.92 
Iepakošanas pakalpojumi
74.85 
Sekretāru un tulkošanas pakalpojumi
74.30 
Tulkošanas un tulku pakalpojumi
82.11 
Code: 82.11 
Kombinētie biroju administratīvie pakalpojumi
82.19 
Code: 82.19 
Kopēšana, dokumentu sagatavošana un citas specializētās biroju palīgdarbības
82.99 
Code: 82.99 
Pārējas citur neklasificētas uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības
74.86 
Zvanu centru darbība
82.20 
Informācijas zvanu centru darbība
74.87 
Cita komercdarbība, kas nav klasificēta citur
59.20 
Skaņu ierakstu producēšana
63.99 
Code: 63.99 
Citur neklasificēti informācijas pakalpojumi
74.10 
Code: 74.10 
Specializētie projektēšanas darbi
74.90 
Code: 74.90 
Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
77.40 
Code: 77.40 
Intelektuālā īpašuma un līdzīgu darbu līzings, izņemot autortiesību objektus
82.30 
Code: 82.30 
Sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumi
82.91 
Code: 82.91 
Iekasēšanas aģentūru un kredītbiroju pakalpojumi
82.99 
Code: 82.99 
Pārējas citur neklasificētas uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības
75.11 
Vispārējā valsts pārvalde
84.11 
Vispārējo valsts dienestu darbība
75.12 
Veselības aizsardzības, izglītības, kultūras pakalpojumu un citu sociālo pakalpojumu, izņemot sociālo apdrošināšanu, jomu pārvalde
84.12 
Veselības aprūpes, izglītības, kultūras un citu sociālo pakalpojumu nodrošināšanas koordinēšana, izņemot sociālo apdrošināšanu
75.13 
Uzņēmējdarbības pārvalde un efektivitātes paaugstināšana
82.99 
Pārējas citur neklasificētas uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības
84.13 
Code: 84.13 
Uzņēmējdarbības koordinēšana un efektivitātes veicināšana
75.14 
Pārvaldes atbalsta darbības
81.10 
Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības
84.11 
Code: 84.11 
Vispārējo valsts dienestu darbība
91.01 
Code: 91.01 
Bibliotēku un arhīvu darbība
75.21 
Ārlietas
84.21 
Ārlietas

Page 23/26  
Top