CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
72.10 
Konsultāciju pakalpojumi datoraparatūras jomā
62.02 
Konsultēšana datoru pielietojumu jautājumos
72.21 
Programmatūru izlaišana
58.21 
Datorspēļu tiražēšana
58.29 
Code: 58.29 
Citu programmatūru tiražēšana
62.01 
Code: 62.01 
Datorprogrammēšana
72.22 
Cita konsultēšana programmatūras jomā, programmēšana
62.01 
Datorprogrammēšana
62.02 
Code: 62.02 
Konsultēšana datoru pielietojumu jautājumos
62.09 
Code: 62.09 
Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi
72.30 
Datu apstrāde
62.03 
Datoriekārtu darbības pārvaldīšana
63.11 
Code: 63.11 
Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības
82.19 
Code: 82.19 
Kopēšana, dokumentu sagatavošana un citas specializētās biroju palīgdarbības
72.40 
Datu bāžu darbības
58.11 
Grāmatu izdošana
58.12 
Code: 58.12 
Izziņu katalogu izdošana
58.13 
Code: 58.13 
Laikrakstu izdošana
58.14 
Code: 58.14 
Žurnālu un periodisko izdevumu izdošana
58.19 
Code: 58.19 
Citi izdevējdarbības veidi
58.21 
Code: 58.21 
Datorspēļu tiražēšana
58.29 
Code: 58.29 
Citu programmatūru tiražēšana
59.20 
Code: 59.20 
Skaņu ierakstu producēšana
60.10 
Code: 60.10 
Radio programmu apraide
60.20 
Code: 60.20 
Televīzijas programmu izstrāde un apraide
62.01 
Code: 62.01 
Datorprogrammēšana
63.11 
Code: 63.11 
Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības
63.12 
Code: 63.12 
Interneta portālu darbība
72.50 
Biroja, grāmatvedības un informācijas tehnoloģijas aparatūras apkope un remonts
33.12 
Iekārtu remonts
95.11 
Code: 95.11 
Datoru un perifēro iekārtu remonts
72.60 
Citas ar informācijas tehnoloģiju saistītas darbības
62.09 
Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi
73.10 
Teorētiskā un eksperimentālā pētniecība dabaszinātnēs un inženierzinātnēs
72.11 
Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana biotehnoloģijā
72.19 
Code: 72.19 
Pārējo pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs
72.20 
Code: 72.20 
Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana sociālajās un humanitārajās zinātnēs
73.20 
Teorētiskā un eksperimentālā pētniecība sociālajās un humanitārajās zinātnēs
72.20 
Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana sociālajās un humanitārajās zinātnēs
74.11 
Juridiskās darbības
69.10 
Juridiskie pakalpojumi
74.12 
Grāmatvedības un revīzijas darbības; konsultācijas nodokļu jomā
69.20 
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos
74.13 
Tirgus un sabiedriskās domas izpēte
73.20 
Tirgus un sabiedriskās domas izpēte
74.14 
Konsultācijas uzņēmējdarbības un vadības jomā
02.40 
Mežsaimniecības palīgdarbības
70.21 
Code: 70.21 
Sabiedrisko attiecību un komunikāciju vadības pakalpojumi
70.22 
Code: 70.22 
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās
74.90 
Code: 74.90 
Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
85.60 
Code: 85.60 
Izglītības atbalsta pakalpojumi
74.15 
Īpašumu pārvaldības uzņēmumi
64.20 
Holdingkompāniju darbība
70.10 
Code: 70.10 
Centrālo biroju darbība

Page 22/26  
Top