CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
35.20 
Dzelzceļa vai tramvaju lokomotīvju un ritošā sastāva ražošana
30.20 
Dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva ražošana
33.17 
Code: 33.17 
Cita veida transportlīdzekļu apkope un remonts
35.30 
Lidaparātu un kosmisko aparātu ražošana
28.99 
Citu speciālas nozīmes mašīnu ražošana
30.30 
Code: 30.30 
Lidaparātu, kosmisko aparātu un to iekārtu ražošana
33.16 
Code: 33.16 
Lidaparātu un kosmosa kuģu remonts un apkope
35.41 
Motociklu ražošana
30.91 
Motociklu ražošana
35.42 
Velosipēdu ražošana
30.92 
Velosipēdu un invalīdu ratiņu ražošana
35.43 
Invalīdu ratiņu ražošana
30.92 
Velosipēdu un invalīdu ratiņu ražošana
33.17 
Code: 33.17 
Cita veida transportlīdzekļu apkope un remonts
35.50 
Citu transportlīdzekļu ražošana, citur neminēta
28.22 
Pacelšanas un pārvietošanas iekārtu ražošana
30.99 
Code: 30.99 
Pārējo transportlīdzekļu ražošana
31.01 
Code: 31.01 
Biroju un veikalu mēbeļu ražošana
33.11 
Code: 33.11 
Metāla izstrādājumu remonts
33.17 
Code: 33.17 
Cita veida transportlīdzekļu apkope un remonts
36 
MĒBEĻU RAŽOŠANA; RŪPNIECĪBAS NOZARES, CITUR NEMINĒTAS
33.20 
Ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana
36.11 
Krēslu un sēdekļu ražošana
29.32 
Detaļu un piederumu ražošana mehāniskajiem transportlīdzekļiem
30.11 
Code: 30.11 
Kuģu un peldošo iekārtu būve
30.20 
Code: 30.20 
Dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva ražošana
30.30 
Code: 30.30 
Lidaparātu, kosmisko aparātu un to iekārtu ražošana
31.01 
Code: 31.01 
Biroju un veikalu mēbeļu ražošana
31.02 
Code: 31.02 
Virtuves mēbeļu ražošana
31.09 
Code: 31.09 
Citu mēbeļu ražošana
95.24 
Code: 95.24 
Mēbeļu un dzīvokļu iekārtu remonts
36.12 
Citu biroja un veikala mēbeļu ražošana
28.23 
Biroja tehnikas un iekārtu ražošana (izņemot datorus un perifērās iekārtas)
31.01 
Code: 31.01 
Biroju un veikalu mēbeļu ražošana
95.24 
Code: 95.24 
Mēbeļu un dzīvokļu iekārtu remonts
36.13 
Citu virtuves mēbeļu ražošana
31.02 
Virtuves mēbeļu ražošana
95.24 
Code: 95.24 
Mēbeļu un dzīvokļu iekārtu remonts
36.14 
Citu mēbeļu ražošana
31.09 
Citu mēbeļu ražošana
95.24 
Code: 95.24 
Mēbeļu un dzīvokļu iekārtu remonts
36.15 
Matraču ražošana
31.03 
Matraču ražošana
36.21 
Monētu profilēšana
32.11 
Monētu kalšana
36.22 
Juvelierizstrādājumu un saistītu izstrādājumu ražošana, citur neminēta
32.12 
Juvelierizstrādājumu un līdzīgu izstrādājumu ražošana
36.30 
Mūzikas instrumentu ražošana
32.20 
Mūzikas instrumentu ražošana
33.19 
Code: 33.19 
Citu ierīču remonts
95.29 
Code: 95.29 
Cita veida individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts
36.40 
Sporta preču ražošana
32.30 
Sporta preču ražošana
32.99 
Code: 32.99 
Citur neklasificēta ražošana
36.50 
Spēļu un rotaļlietu ražošana
26.40 
Sadzīves elektronisko iekārtu ražošana
28.99 
Code: 28.99 
Citu speciālas nozīmes mašīnu ražošana

Page 14/26  
Top