CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
31.10 
Elektromotoru, elektroģeneratoru un elektrības transformatoru ražošanaElektromotoru, ģeneratoru un transformatoru ražošana
26.11 
Elektronisko komponentu ražošana
27.11 
Code: 27.11 
Elektromotoru, ģeneratoru un transformatoru ražošana
33.13 
Code: 33.13 
Elektronisko iekārtu un optisko ierīču remonts
33.14 
Code: 33.14 
Elektroierīču remonts
31.20 
Elektrības sadales un kontroles iekārtu ražošana
26.11 
Elektronisko komponentu ražošana
27.12 
Code: 27.12 
Elektrosadales un kontroles iekārtu ražošana
27.33 
Code: 27.33 
Elektroinstalāciju savienotājelementu ražošana
27.90 
Code: 27.90 
Citu elektroiekārtu ražošana
33.14 
Code: 33.14 
Elektroierīču remonts
31.30 
Izolēto vadu un kabeļu ražošana
26.11 
Elektronisko komponentu ražošana
27.31 
Code: 27.31 
Optisko šķiedru kabeļu ražošana
27.32 
Code: 27.32 
Citu elektronisko un elektrisko vadu un kabeļu ražošana
27.90 
Code: 27.90 
Citu elektroiekārtu ražošana
31.40 
Akumulatoru, galvanisko elementu un galvanisko bateriju ražošana
27.20 
Galvanisko elementu ražošana
31.50 
Apgaismes ierīču un elektrisko lampu ražošana
27.40 
Apgaismes ierīču ražošana
31.61 
Dzinēju un transporta līdzekļu elektroiekārtu ražošana, citur neminēta
27.40 
Apgaismes ierīču ražošana
29.31 
Code: 29.31 
Elektrisko iekārtu ražošana mehāniskajiem transportlīdzekļiem
31.62 
Citu elektroiekārtu ražošana, citur neminēta
23.44 
Citu tehnisko keramikas izstrādājumu ražošana
25.99 
Code: 25.99 
Citur neklasificētu gatavo metālizstrādājumu ražošana
26.30 
Code: 26.30 
Sakaru iekārtu ražošana
26.51 
Code: 26.51 
Mērīšanas, pārbaudes, izmēģināšanas un navigācijas instrumentu un aparātu ražošana
27.11 
Code: 27.11 
Elektromotoru, ģeneratoru un transformatoru ražošana
27.40 
Code: 27.40 
Apgaismes ierīču ražošana
27.90 
Code: 27.90 
Citu elektroiekārtu ražošana
28.49 
Code: 28.49 
Cita veida darbgaldu ražošana
28.99 
Code: 28.99 
Citu speciālas nozīmes mašīnu ražošana
29.31 
Code: 29.31 
Elektrisko iekārtu ražošana mehāniskajiem transportlīdzekļiem
30.20 
Code: 30.20 
Dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva ražošana
33.13 
Code: 33.13 
Elektronisko iekārtu un optisko ierīču remonts
33.14 
Code: 33.14 
Elektroierīču remonts
32 
RADIO, TELEVĪZIJAS UN SAKARU IEKĀRTU UN APARATŪRAS RAŽOŠANA
33.20 
Ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana
32.10 
Elektronlampu un citu elektronisku sastāvdaļu ražošana
26.11 
Elektronisko komponentu ražošana
26.12 
Code: 26.12 
Elektronisko plašu ražošana
27.90 
Code: 27.90 
Citu elektroiekārtu ražošana
33.13 
Code: 33.13 
Elektronisko iekārtu un optisko ierīču remonts
32.20 
Televīzijas un radio raidaparatūras ražošana telefona un telegrāfa līniju sakariem
26.30 
Sakaru iekārtu ražošana
95.12 
Code: 95.12 
Sakaru iekārtu remonts
32.30 
Televīzijas un radio uztvērējaparatūras, skaņas un attēla ierakstīšanas vai reproducēšanas aparatūras un saistītu preču ražošana
26.11 
Elektronisko komponentu ražošana
26.20 
Code: 26.20 
Datoru un perifēro iekārtu ražošana
26.30 
Code: 26.30 
Sakaru iekārtu ražošana

Page 12/26  
Top