CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
29.41 
Portatīvo rokas mašīnu ražošana
28.24 
Mehāniskās piedziņas rokas darbarīku ražošana
33.12 
Code: 33.12 
Iekārtu remonts
29.42 
Citu metālapstrādes mašīnu ražošana
28.41 
Metālapstrādes darbgaldu ražošana
33.12 
Code: 33.12 
Iekārtu remonts
29.43 
Citu citur neklasificētu mašīnu ražošana
27.90 
Citu elektroiekārtu ražošana
28.29 
Code: 28.29 
Citur neklasificētu universālu iekārtu ražošana
28.49 
Code: 28.49 
Cita veida darbgaldu ražošana
33.12 
Code: 33.12 
Iekārtu remonts
29.51 
Metalurģijā izmantojamu mašīnu ražošana
28.91 
Mašīnu ražošana metalurģijai
33.12 
Code: 33.12 
Iekārtu remonts
29.52 
Derīgo izrakteņu rūpniecībā un būvniecībā izmantojamu mašīnu ražošana
28.92 
Mašīnu ražošana ieguves rūpniecībai, karjeru izstrādei un būvniecībai
28.99 
Code: 28.99 
Citu speciālas nozīmes mašīnu ražošana
33.12 
Code: 33.12 
Iekārtu remonts
29.53 
Pārtikas rūpniecībā, dzērienu rūpniecībā un tabakas rūpniecībā izmantojamu mašīnu ražošana
28.30 
Lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnu ražošana
28.93 
Code: 28.93 
Mašīnu ražošana pārtikas, dzērienu un tabakas apstrādei
33.12 
Code: 33.12 
Iekārtu remonts
29.54 
Tekstilrūpniecībā un ādas apstrādes rūpniecībā izmantojamu mašīnu ražošana
28.94 
Mašīnu ražošana tekstilizstrādājumu, apģērbu un ādas izstrādājumu ražošanai
33.12 
Code: 33.12 
Iekārtu remonts
29.55 
Papīra un kartona ražošanā izmantojamu mašīnu ražošana
28.95 
Mašīnu ražošana papīra un kartona izgatavošanai
33.12 
Code: 33.12 
Iekārtu remonts
29.56 
Citu speciālo mašīnu ražošana, citur neminēta
25.73 
Darbarīku ražošana
28.94 
Code: 28.94 
Mašīnu ražošana tekstilizstrādājumu, apģērbu un ādas izstrādājumu ražošanai
28.96 
Code: 28.96 
Mašīnu ražošana plastmasas un gumijas apstrādei
28.99 
Code: 28.99 
Citu speciālas nozīmes mašīnu ražošana
33.12 
Code: 33.12 
Iekārtu remonts
29.60 
Ieroču un munīcijas ražošana
25.40 
Ieroču un munīcijas ražošana
30.30 
Code: 30.30 
Lidaparātu, kosmisko aparātu un to iekārtu ražošana
30.40 
Code: 30.40 
Militāro kaujas transportlīdzekļu ražošana
33.11 
Code: 33.11 
Metāla izstrādājumu remonts
29.71 
Mājsaimniecībā izmantojamu elektroierīču ražošana
27.51 
Elektriskās sadzīves aparatūras ražošana
28.21 
Code: 28.21 
Kurtuvju, krāšņu un degļu ražošana
28.25 
Code: 28.25 
Rūpniecisko dzesēšanas un ventilācijas iekārtu ražošana
33.14 
Code: 33.14 
Elektroierīču remonts
29.72 
Neelektrisku mājsaimniecības ierīču ražošana
27.52 
Neelektrisko sadzīves iekārtu ražošana
28.21 
Code: 28.21 
Kurtuvju, krāšņu un degļu ražošana
30 
BIROJA IEKĀRTU UN DATORU RAŽOŠANA
33.20 
Ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana
30.01 
Biroja iekārtu ražošana
28.23 
Biroja tehnikas un iekārtu ražošana (izņemot datorus un perifērās iekārtas)
30.02 
Datoru un citu informācijas apstrādes iekārtu ražošana
26.20 
Datoru un perifēro iekārtu ražošana
62.09 
Code: 62.09 
Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi
31 
ELEKTROMEHĀNISMU UN ELEKTROAPARATŪRAS RAŽOŠANA, CITUR NEMINĒTA
33.20 
Ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana

Page 11/26  
Top