CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
60.20 
Televizijos programų rengimas ir transliavimas
92.20 
Radijo ir televizijos veikla
61.10 
Laidinio ryšio paslaugų veikla
64.20 
Telekomunikacijos
61.20 
Bevielio ryšio pasaugų veikla
64.20 
Telekomunikacijos
61.30 
Palydovinio ryšio paslaugų veikla
64.20 
Telekomunikacijos
61.90 
Kitų ryšių paslaugų veikla
64.20 
Telekomunikacijos
62.01 
Kompiuterių programavimo veikla
72.21 
Programinės įrangos leidyba
72.22 
Code: 72.22 
Kitos programinės įrangos naudojimo konsultacijos ir tiekimas
72.40 
Code: 72.40 
Veikla, susijusi su duomenų bazėmis
62.02 
Kompiuterių konsultacinė veikla
72.10 
Techninės įrangos naudojimo konsultacijos
72.22 
Code: 72.22 
Kitos programinės įrangos naudojimo konsultacijos ir tiekimas
62.03 
Kompiuterinės įrangos tvarkyba
72.30 
Duomenų apdorojimas
62.09 
Kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla
30.02 
Kompiuterių ir kitos informacijos apdorojimo įrangos gamyba
72.22 
Code: 72.22 
Kitos programinės įrangos naudojimo konsultacijos ir tiekimas
72.60 
Code: 72.60 
Kita su kompiuteriais susijusi veikla
63.11 
Duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla
72.30 
Duomenų apdorojimas
72.40 
Code: 72.40 
Veikla, susijusi su duomenų bazėmis
63.12 
Interneto vartų paslaugų veikla
72.40 
Veikla, susijusi su duomenų bazėmis
63.91 
Naujienų agentūrų veikla
92.40 
Naujienų agentūrų veikla
63.99 
Kita, niekur kitur nepriskirta, informacinių paslaugų veikla
74.87 
Kita, niekur kitur nepriskirta, verslo veikla
64.11 
Centrinė bankininkystė
65.11 
Centrinė bankininkystė
64.19 
Kitas piniginis tarpininkavimas
65.12 
Kitas piniginis tarpininkavimas
64.20 
Kontroliuojančiųjų bendrovių veikla
65.23 
Kitas, niekur kitur nepriskirtas, finansinis tarpininkavimas
74.15 
Code: 74.15 
Kontroliuojančių bendrovių vadybinė veikla
64.30 
Trestų, fondų ir panašių finansinių institucijų veikla
65.23 
Kitas, niekur kitur nepriskirtas, finansinis tarpininkavimas
64.91 
Finansinė išperkamoji nuoma
65.21 
Finansinė išperkamoji nuoma (lizingas)
64.92 
Kitas kredito teikimas
65.22 
Kitas kredito teikimas
64.99 
Kita, niekur kitur nepriskirta, finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą
65.22 
Kitas kredito teikimas
65.23 
Code: 65.23 
Kitas, niekur kitur nepriskirtas, finansinis tarpininkavimas
65.11 
Gyvybės draudimas
66.01 
Gyvybės draudimas
65.12 
Ne gyvybės draudimas
66.03 
Ne gyvybės draudimas
65.20 
Perdraudimas
66.01 
Gyvybės draudimas
66.02 
Code: 66.02 
Pensijų lėšų kaupimas
66.03 
Code: 66.03 
Ne gyvybės draudimas
65.30 
Pensijų lėšų kaupimas
66.02 
Pensijų lėšų kaupimas
66.11 
Finansų rinkos valdymas
67.11 
Finansų rinkos valdymas
66.12 
Vertybinių popierių ir prekių sutarčių sudarymo tarpininkavimas
67.12 
Vertybinių popierių operacijos ir fondų valdymas
67.13 
Code: 67.13 
Kito, niekur kitur nepriskirto, finansinio tarpininkavimo pagalbinė veikla
66.19 
Kita pagalbinė finansinių paslaugų, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą, veikla
67.13 
Kito, niekur kitur nepriskirto, finansinio tarpininkavimo pagalbinė veikla
66.21 
Rizikos ir žalos vertinimas
67.20 
Pagalbinė draudimo ir pensijų lėšų kaupimo veikla
66.22 
Draudimo agentų ir brokerių veikla
67.20 
Pagalbinė draudimo ir pensijų lėšų kaupimo veikla

Page 21/26  
Top