CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
55.20 
Poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla
55.21 
Jaunimo nakvynės namai ir kalnų turistinės stovyklos
55.23 
Code: 55.23 
Aprūpinimas kita, niekur kitur nepriskirta, laikinąja buveine
55.30 
Poilsinių transporto priemonių, priekabų aikštelių ir stovyklaviečių veikla
55.21 
Jaunimo nakvynės namai ir kalnų turistinės stovyklos
55.22 
Code: 55.22 
Stovyklavietės, įskaitant aikšteles automobiliniams nameliams
55.90 
Kita apgyvendinimo veikla
55.23 
Aprūpinimas kita, niekur kitur nepriskirta, laikinąja buveine
56.10 
Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla
55.30 
Restoranai
56.21 
Pagaminto valgio tiekimas renginiams
55.52 
Pagaminto valgio tiekimas
56.29 
Kitų maitinimo paslaugų teikimas
55.51 
Valgyklos
55.52 
Code: 55.52 
Pagaminto valgio tiekimas
56.30 
Gėrimų pardavimo vartoti vietoje veikla
55.40 
Barai
58.11 
Knygų leidyba
22.11 
Knygų leidyba
72.40 
Code: 72.40 
Veikla, susijusi su duomenų bazėmis
58.12 
Žinynų, katalogų ir adresų sąrašų leidyba
22.11 
Knygų leidyba
72.40 
Code: 72.40 
Veikla, susijusi su duomenų bazėmis
58.13 
Laikraščių leidyba
22.12 
Laikraščių leidyba
72.40 
Code: 72.40 
Veikla, susijusi su duomenų bazėmis
58.14 
Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba
22.13 
Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba
72.40 
Code: 72.40 
Veikla, susijusi su duomenų bazėmis
58.19 
Kita leidyba
22.15 
Kita leidyba
22.22 
Code: 22.22 
Kitas, niekur kitur nepriskirtas, spausdinimas
72.40 
Code: 72.40 
Veikla, susijusi su duomenų bazėmis
58.21 
Kompiuterinių žaidimų leidyba
72.21 
Programinės įrangos leidyba
72.40 
Code: 72.40 
Veikla, susijusi su duomenų bazėmis
58.29 
Kita programinės įrangos leidyba
72.21 
Programinės įrangos leidyba
72.40 
Code: 72.40 
Veikla, susijusi su duomenų bazėmis
59.11 
Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba
92.11 
Kino filmų ir vaizdajuosčių gamyba
92.20 
Code: 92.20 
Radijo ir televizijos veikla
59.12 
Pagamintų kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų meninis apipavidalinimas
92.11 
Kino filmų ir vaizdajuosčių gamyba
59.13 
Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų platinimas
92.12 
Kino filmų ir vaizdajuosčių platinimas
59.14 
Kino filmų rodymas
92.13 
Kino filmų rodymas
59.20 
Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba
22.14 
Garso įrašų leidyba
72.40 
Code: 72.40 
Veikla, susijusi su duomenų bazėmis
74.87 
Code: 74.87 
Kita, niekur kitur nepriskirta, verslo veikla
92.11 
Code: 92.11 
Kino filmų ir vaizdajuosčių gamyba
92.20 
Code: 92.20 
Radijo ir televizijos veikla
60.10 
Radijo programų transliavimas
64.20 
Telekomunikacijos
72.40 
Code: 72.40 
Veikla, susijusi su duomenų bazėmis
92.20 
Code: 92.20 
Radijo ir televizijos veikla
60.20 
Televizijos programų rengimas ir transliavimas
64.20 
Telekomunikacijos
72.40 
Code: 72.40 
Veikla, susijusi su duomenų bazėmis

Page 20/26  
Top