CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
47.81 
Maisto, gėrimų ir tabako gaminių mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse
52.62 
Mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse
47.82 
Tekstilės, drabužių ir avalynės mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse
52.62 
Mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse
47.89 
Kitų prekių mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse
52.62 
Mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse
47.91 
Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu
52.61 
Užsakomasis pardavimas paštu
52.63 
Code: 52.63 
Kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse
47.99 
Kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse
52.63 
Kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse
49.10 
Tarpmiestinis keleivinis geležinkelio transportas
60.10 
Geležinkelių transportas
49.20 
Krovininis geležinkelio transportas
60.10 
Geležinkelių transportas
49.31 
Keleivių vežimas miesto arba priemiestiniu sausumos transportu
60.21 
Kitas keleivių vežimo tvarkaraštyje nurodytas sausumos transportas
49.32 
Taksi veikla
60.22 
Taksi veikla
49.39 
Kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas
60.21 
Kitas keleivių vežimo tvarkaraštyje nurodytas sausumos transportas
60.23 
Code: 60.23 
Kitas keleivių vežimo sausumos transportas
49.41 
Krovininis kelių transportas
60.24 
Krovinių vežimas keliais
49.42 
Perkraustymo veikla
60.24 
Krovinių vežimas keliais
49.50 
Transportavimas vamzdynais
60.30 
Transportavimas vamzdynais
50.10 
Jūrų ir pakrančių keleivinis vandens transportas
61.10 
Jūrų ir pakrančių vandens transportas
50.20 
Jūrų ir pakrančių krovininis vandens transportas
61.10 
Jūrų ir pakrančių vandens transportas
50.30 
Vidaus vandenų keleivinis transportas
61.20 
Vidaus vandenų transportas
50.40 
Vidaus vandenų krovininis transportas
61.20 
Vidaus vandenų transportas
51.10 
Keleivinis oro transportas
62.10 
Tvarkaraštyje nurodytas oro transportas
62.20 
Code: 62.20 
Tvarkaraštyje nenurodytas oro transportas
51.21 
Krovininis oro transportas
62.10 
Tvarkaraštyje nurodytas oro transportas
62.20 
Code: 62.20 
Tvarkaraštyje nenurodytas oro transportas
51.22 
Kosminis transportas
62.30 
Kosminis transportas
52.10 
Sandėliavimas ir saugojimas
63.12 
Laikymas ir sandėliavimas
52.21 
Sausumos transportui būdingų paslaugų veikla
11.10 
Nevalytos naftos ir gamtinių dujų gavyba
50.20 
Code: 50.20 
Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas
60.10 
Code: 60.10 
Geležinkelių transportas
63.21 
Code: 63.21 
Kita papildomoji sausumos transporto veikla
52.22 
Vandens transportui būdingų paslaugų veikla
11.10 
Nevalytos naftos ir gamtinių dujų gavyba
61.10 
Code: 61.10 
Jūrų ir pakrančių vandens transportas
61.20 
Code: 61.20 
Vidaus vandenų transportas
63.22 
Code: 63.22 
Kita papildomoji vandens transporto veikla
52.23 
Oro transportui būdingų paslaugų veikla
62.30 
Kosminis transportas
63.23 
Code: 63.23 
Kita papildomoji oro transporto veikla
52.24 
Krovinių tvarkymas
63.11 
Krovinių tvarkymas
52.29 
Kita transportui būdingų paslaugų veikla
63.40 
Kitų transporto agentūrų veikla
53.10 
Pašto pagal įpareigojimą teikti universaliąsias paslaugas atliekama veikla
64.11 
Valstybinio pašto veikla
53.20 
Kita pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla
64.12 
Pasiuntinių, išskyrus valstybinį paštą, veikla
55.10 
Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla
55.10 
Viešbučiai

Page 19/26  
Top