CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
22.11 
Guminių padangų ir kamerų gamyba; guminių padangų restauravimas ir atnaujinimas
25.11 
Guminių padangų ir kamerų gamyba
25.12 
Code: 25.12 
Guminių padangų restauravimas ir atnaujinimas
22.19 
Kitų guminių gaminių gamyba
19.30 
Avalynės gamyba
25.13 
Code: 25.13 
Kitų guminių gaminių gamyba
36.62 
Code: 36.62 
Šluotų ir šepečių gamyba
36.63 
Code: 36.63 
Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba
22.21 
Plastikinių plokščių, lakštų, vamzdžių ir profiliuočių gamyba
25.21 
Plastikinių plokščių, lakštų, vamzdžių ir profiliuočių gamyba
22.22 
Plastikinių pakuočių gamyba
25.22 
Plastikinių pakuočių gamyba
22.23 
Plastikinių statybos dirbinių gamyba
21.24 
Sienų apmušalų (tapetų) gamyba
25.23 
Code: 25.23 
Plastikinių statybos dirbinių gamyba
36.63 
Code: 36.63 
Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba
22.29 
Kitų plastikinių gaminių gamyba
19.30 
Avalynės gamyba
25.24 
Code: 25.24 
Kitų plastikinių dirbinių gamyba
36.63 
Code: 36.63 
Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba
23.11 
Plokščiojo stiklo gamyba
26.11 
Lakštinio stiklo gamyba
23.12 
Plokščiojo stiklo pjaustymas ir apdorojimas
26.12 
Lakštinio stiklo pjaustymas ir apdorojimas
23.13 
Tuščiavidurio stiklo gamyba
26.13 
Tuščiavidurio stiklo gamyba
23.14 
Stiklo pluoštų gamyba
26.14 
Stiklo pluoštų gamyba
23.19 
Kito stiklo, įskaitant skirto techninėms reikmėms, gamyba ir apdorojimas
26.15 
Kito stiklo, įskaitant skirto techninėms reikmėms, gamyba ir apdorojimas
23.20 
Ugniai atsparių gaminių gamyba
26.26 
Ugniai atsparių keraminių gaminių gamyba
23.31 
Keraminių apdailos ir šaligatvio plytelių gamyba
26.30 
Keraminių apdailos ir šaligatvio plytelių gamyba
23.32 
Degto molio plytų, plytelių ir statybinių dirbinių gamyba
26.40 
Degto molio plytų, plytelių ir statybinių dirbinių gamyba
23.41 
Keraminių buities ir puošybos gaminių bei dirbinių gamyba
26.21 
Keraminių buities ir puošybos gaminių bei dirbinių gamyba
23.42 
Keraminių santechnikos gaminių ir dirbinių gamyba
26.22 
Keraminių santechnikos gaminių ir dirbinių gamyba
23.43 
Keraminių izoliatorių ir keraminių izoliacinių detalių gamyba
26.23 
Keraminių izoliatorių ir keraminių izoliacinių detalių gamyba
23.44 
Kitų techninės paskirties keraminių gaminių ir dirbinių gamyba
26.24 
Kitų techninės paskirties keraminių gaminių ir dirbinių gamyba
31.62 
Code: 31.62 
Kitos, niekur kitur nepriskirtos, elektrinės įrangos gamyba
23.49 
Kitų keraminių gaminių ir dirbinių gamyba
26.25 
Kitų keraminių gaminių ir dirbinių gamyba
23.51 
Cemento gamyba
26.51 
Cemento gamyba
23.52 
Kalkių ir gipso gamyba
26.52 
Kalkių gamyba
26.53 
Code: 26.53 
Gipso gamyba
23.61 
Betono gaminių, skirtų statybinėms reikmėms, gamyba
26.61 
Betono gaminių, skirtų statybinėms reikmėms, gamyba
23.62 
Gipso gaminių, naudojamų statybinėms reikmėms, gamyba
26.62 
Gipso gaminių, naudojamų statybinėms reikmėms, gamyba
23.63 
Prekinio betono mišinio gamyba
26.63 
Prekinio betono mišinio gamyba
23.64 
Statybinių skiedinių gamyba
26.64 
Statybinių skiedinių gamyba
23.65 
Fibrolito gamyba
26.65 
Fibrolito gamyba
23.69 
Kitų betono, gipso ir cemento gaminių bei dirbinių gamyba
26.66 
Kitų betono, gipso ir cemento gaminių bei dirbinių gamyba
23.70 
Akmens pjaustymas, tašymas ir apdailinimas
26.70 
Dekoratyvinio ir statybinio akmens pjaustymas, tašymas ir apdailinimas
23.91 
Abrazyvinių gaminių gamyba
26.81 
Abrazyvinių gaminių gamyba
23.99 
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, nemetalo mineralinių produktų gamyba
26.82 
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, nemetalo mineralinių produktų gamyba

Page 7/26  
Top