CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
18.12 
Kitas spausdinimas
21.22 
Buitinių ir higienos reikmenų bei tualeto reikmenų gamyba
21.25 
Code: 21.25 
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, popierinių ir kartoninių gaminių gamyba
22.22 
Code: 22.22 
Kitas, niekur kitur nepriskirtas, spausdinimas
18.13 
Parengiamoji spausdinimo ir žiniasklaidos veikla
22.24 
Parengiamoji spausdinimo veikla
22.25 
Code: 22.25 
Pagalbinė, su spausdinimu susijusi, veikla
18.14 
Įrišimas ir susijusios paslaugos
22.23 
Knygų įrišimas
18.20 
Įrašytų laikmenų tiražavimas
22.31 
Garso įrašų tiražavimas
22.32 
Code: 22.32 
Vaizdo įrašų tiražavimas
22.33 
Code: 22.33 
Kompiuterinių laikmenų tiražavimas
19.10 
Koksavimo krosnių produktų gamyba
23.10 
Koksavimo krosnių produktų gamyba
24.14 
Code: 24.14 
Kitų pagrindinių organinių chemikalų gamyba
19.20 
Rafinuotų naftos produktų gamyba
10.10 
Juodųjų akmens anglių (antracito) kasyba ir aglomeravimas
10.20 
Code: 10.20 
Rusvųjų anglių kasyba ir aglomeravimas
10.30 
Code: 10.30 
Durpių gavyba ir aglomeravimas
23.20 
Code: 23.20 
Rafinuotų naftos produktų gamyba
20.11 
Pramoninių dujų gamyba
24.11 
Pramoninių dujų gamyba
20.12 
Dažiklių ir pigmentų gamyba
24.12 
Dažiklių ir pigmentų gamyba
20.13 
Kitų pagrindinių neorganinių chemikalų gamyba
23.30 
Branduolinio kuro perdirbimas
24.13 
Code: 24.13 
Kitų pagrindinių neorganinių chemikalų gamyba
20.14 
Kitų pagrindinių organinių chemikalų gamyba
15.92 
Etilo alkoholio gamyba iš fermentuotų medžiagų
24.14 
Code: 24.14 
Kitų pagrindinių organinių chemikalų gamyba
20.15 
Trąšų ir azoto junginių gamyba
24.15 
Trąšų ir azoto junginių gamyba
20.16 
Pirminių plastikų gamyba
24.16 
Pirminių plastikų gamyba
20.17 
Pirminio sintetinio kaučiuko gamyba
24.17 
Pirminio sintetinio kaučiuko gamyba
20.20 
Pesticidų ir kitų agrocheminių medžiagų gamyba
24.20 
Pesticidų ir kitų agrocheminių medžiagų gamyba
20.30 
Dažų, lakų ir panašių dangų medžiagų, spaustuvinių dažų ir mastikų gamyba
24.30 
Dažų, lakų ir panašių dangų medžiagų, spaustuvinių dažų ir mastikų gamyba
20.41 
Muilo ir ploviklių, valiklių ir blizgiklių gamyba
24.51 
Muilo ir ploviklių, valiklių ir blizgiklių gamyba
20.42 
Kvepalų ir tualeto priemonių gamyba
24.51 
Muilo ir ploviklių, valiklių ir blizgiklių gamyba
24.52 
Code: 24.52 
Kvepalų ir tualeto priemonių gamyba
20.51 
Sprogiųjų medžiagų gamyba
24.61 
Sprogiųjų medžiagų gamyba
36.63 
Code: 36.63 
Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba
20.52 
Klijų gamyba
24.62 
Klijų ir želatinos gamyba
20.53 
Eterinio aliejaus gamyba
24.63 
Eterinio aliejaus gamyba
20.59 
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, cheminių medžiagų gamyba
24.62 
Klijų ir želatinos gamyba
24.64 
Code: 24.64 
Cheminių fotografinių medžiagų gamyba
24.66 
Code: 24.66 
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, cheminių medžiagų gamyba
20.60 
Cheminių pluoštų gamyba
24.70 
Cheminių pluoštų gamyba
21.10 
Pagrindinių vaistų pramonės gaminių gamyba
24.41 
Pagrindinių vaistų pramonės gaminių gamyba
21.20 
Farmacinių preparatų gamyba
23.30 
Branduolinio kuro perdirbimas
24.42 
Code: 24.42 
Farmacinių preparatų gamyba

Page 6/26  
Top