CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
95.23 
Avalynės ir odos gaminių taisymas
52.74 
Kitas, niekur kitur nepriskirtas, taisymas
95.24 
Baldų ir interjero reikmenų taisymas
36.11 
Kėdžių ir sėdimųjų baldų gamyba
36.12 
Code: 36.12 
Kitų įstaigos ir prekybos įmonių (parduotuvių) baldų gamyba
36.13 
Code: 36.13 
Kitų virtuvės baldų gamyba
36.14 
Code: 36.14 
Kitų baldų gamyba
95.25 
Įvairių tipų laikrodžių ir juvelyrinių dirbinių taisymas
52.73 
Įvairių tipų laikrodžių ir juvelyrinių dirbinių taisymas
95.29 
Kitų asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas
17.40 
Gatavų tekstilės dirbinių, išskyrus drabužius, gamyba
36.30 
Code: 36.30 
Muzikos instrumentų gamyba
52.74 
Code: 52.74 
Kitas, niekur kitur nepriskirtas, taisymas
96.01 
Tekstilės ir kailių gaminių skalbimas ir (sausasis) valymas
93.01 
Tekstilės ir kailių gaminių skalbimas ir sausasis valymas
96.02 
Kirpyklų ir kitų grožio salonų veikla
93.02 
Kirpyklų ir kitų grožio salonų veikla
96.03 
Laidotuvių ir su jomis susijusi veikla
93.03 
Laidotuvės ir su jomis susijusi veikla
96.04 
Fizinės gerovės užtikrinimo veikla
93.04 
Fizinės gerovės užtikrinimo veikla
96.09 
Kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla
93.05 
Kita, niekur kitur nepriskirta, aptarnavimo veikla
97.00 
Namų ūkių, samdančių namų ūkio personalą, veikla
95.00 
Privačių namų ūkių, samdančių namų ūkio darbininkus, veikla
98.10 
Privačių namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių ar reikmenų gamyba
96.00 
Privačių namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms skirtų nediferencijuojamų produktų ar reikmenų gamyba
98.20 
Privačių namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų paslaugų teikimu
97.00 
Privačių namų ūkių, kaip asmeninėms reikmėms reikalingų paslaugų teikėju, nediferencijuota veikla
99.00 
Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veikla
99.00 
Eksteritorialinių organizacijų ir įstaiga veikla

Page 26/26  
Top