CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
77.33 
Įstaigos mašinų ir įrangos, įskaitant kompiuterius, nuoma ir išperkamoji nuoma
71.33 
Įstaigos mašinų ir įrenginių, įskaitant kompiuterius, nuoma
77.34 
Vandens transporto priemonių ir įrangos nuoma ir išperkamoji nuoma
71.22 
Vandens transporto įrangos nuoma
77.35 
Oro transporto priemonių ir įrangos nuoma ir išperkamoji nuoma
71.23 
Oro transporto įrangos nuoma
77.39 
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų, įrangos ir materialiųjų vertybių nuoma ir išperkamoji nuoma
71.21 
Kitos sausumos transporto įrangos nuoma
71.32 
Code: 71.32 
Statybos ir inžinerinių statybos darbų mašinų ir įrenginių nuoma
71.34 
Code: 71.34 
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų ir įrenginių nuoma
77.40 
Intelektinės nuosavybės ir panašių produktų, išskyrus autorių teisių ginamus kūrinius, išperkamoji nuoma
74.87 
Kita, niekur kitur nepriskirta, verslo veikla
78.10 
Įdarbinimo agentūrų veikla
74.50 
Naujo personalo atranka ir tarnybos parūpinimas
92.72 
Code: 92.72 
Kita, niekur kitur nepriskirta, poilsio organizavimo veikla
78.20 
Laikinojo įdarbinimo agentūrų veikla
74.50 
Naujo personalo atranka ir tarnybos parūpinimas
78.30 
Kitas darbo jėgos teikimas
74.50 
Naujo personalo atranka ir tarnybos parūpinimas
79.11 
Kelionių agentūrų veikla
63.30 
Kelionių agentūrų ir ekskursijų organizatorių veikla; kitos, niekur kitur nepriskirtos, turistams teikiamos paslaugos
79.12 
Ekskursijų organizatorių veikla
63.30 
Kelionių agentūrų ir ekskursijų organizatorių veikla; kitos, niekur kitur nepriskirtos, turistams teikiamos paslaugos
79.90 
Kitų išankstinio užsakymo ir susijusių paslaugų veikla
63.30 
Kelionių agentūrų ir ekskursijų organizatorių veikla; kitos, niekur kitur nepriskirtos, turistams teikiamos paslaugos
92.32 
Code: 92.32 
Meno įrenginių eksploatavimo veikla
92.34 
Code: 92.34 
Kita, niekur kitur nepriskirta, pramoginė veikla
92.62 
Code: 92.62 
Kita sportinė veikla
92.72 
Code: 92.72 
Kita, niekur kitur nepriskirta, poilsio organizavimo veikla
80.10 
Privati apsauga
74.60 
Tyrimo ir apsaugos veikla
80.20 
Apsaugos sistemų paslaugų veikla
45.31 
Elektros įrangos ir kitų įtaisų įrengimas
74.60 
Code: 74.60 
Tyrimo ir apsaugos veikla
80.30 
Tyrimo veikla
74.60 
Tyrimo ir apsaugos veikla
81.10 
Kombinuota patalpų funkcionavimo užtikrinimo veikla
70.32 
Nekilnojamojo turto tvarkyba už atlygį arba pagal sutartį
75.14 
Code: 75.14 
Aptarnavimo veikla bendrajam valdymui palaikyti
81.21 
Paprastasis pastatų valymas
74.70 
Pramoninis valymas
81.22 
Kita pastatų ir pramoninio valymo veikla
74.70 
Pramoninis valymas
81.29 
Kita valymo veikla
74.70 
Pramoninis valymas
90.03 
Code: 90.03 
Sanitarinė, žemės, vandens bei grunto gerinimo ir panaši veikla
81.30 
Kraštovaizdžio tvarkymas
01.41 
Žemės ūkio paslaugų veikla; dekoratyvinė sodininkystė
82.11 
Kombinuotųjų įstaigos administracinių paslaugų veikla
74.85 
Sekretoriavimo ir vertimo veikla
82.19 
Fotokopijavimo, dokumentų rengimo ir kita specializuota įstaigai būdingų paslaugų veikla
64.11 
Valstybinio pašto veikla
72.30 
Code: 72.30 
Duomenų apdorojimas
74.85 
Code: 74.85 
Sekretoriavimo ir vertimo veikla
82.20 
Užsakomųjų informacinių paslaugų centrų veikla
74.86 
Užsakomųjų informacinių paslaugų centro veikla
82.30 
Posėdžių ir verslo renginių organizavimas
74.87 
Kita, niekur kitur nepriskirta, verslo veikla
82.91 
Išieškojimo agentūrų ir kredito biurų veikla
74.87 
Kita, niekur kitur nepriskirta, verslo veikla
82.92 
Fasavimo ir pakavimo veikla
74.82 
Fasavimo ir pakavimo veikla
82.99 
Kita, niekur kitur nepriskirta, verslui būdingų paslaugų veikla
74.85 
Sekretoriavimo ir vertimo veikla
74.87 
Code: 74.87 
Kita, niekur kitur nepriskirta, verslo veikla
75.13 
Code: 75.13 
Verslo veiklos reguliavimas ir parama jai efektyviau organizuoti

Page 23/26  
Top