CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
66.29 
Kita pagalbinė draudimo ir pensijų lėšų kaupimo veikla
67.20 
Pagalbinė draudimo ir pensijų lėšų kaupimo veikla
66.30 
Fondų valdymo veikla
67.12 
Vertybinių popierių operacijos ir fondų valdymas
68.10 
Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas
70.12 
Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas
68.20 
Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
70.20 
Nekilnojamojo turto priklausančio nuosavybės ar kita teise išnuomojimas
68.31 
Nekilnojamojo turto agentūrų veikla
70.31 
Nekilnojamojo turto agentūros
68.32 
Nekilnojamojo turto tvarkyba už atlygį arba pagal sutartį
70.32 
Nekilnojamojo turto tvarkyba už atlygį arba pagal sutartį
69.10 
Teisinė veikla
74.11 
Teisinė veikla
69.20 
Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais
74.12 
Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais
70.10 
Pagrindinių buveinių veikla
74.15 
Kontroliuojančių bendrovių vadybinė veikla
70.21 
Viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla
74.14 
Konsultacinė verslo ir valdymo veikla
70.22 
Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla
05.01 
Žvejyba
74.14 
Code: 74.14 
Konsultacinė verslo ir valdymo veikla
71.11 
Architektūros veikla
74.20 
Architektūros ir inžinerijos veikla bei su ja susijusios techninės konsultacijos
71.12 
Inžinerijos veikla ir su ja susijusios techninės konsultacijos
74.20 
Architektūros ir inžinerijos veikla bei su ja susijusios techninės konsultacijos
71.20 
Techninis tikrinimas ir analizė
74.30 
Techninis tikrinimas ir analizė
72.11 
Biotechnologijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla
73.10 
Gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla
72.19 
Kiti gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla
73.10 
Gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla
72.20 
Socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla
73.10 
Gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla
73.20 
Code: 73.20 
Socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla
73.11 
Reklamos agentūrų veikla
74.40 
Reklama
73.12 
Atstovavimas žiniasklaidai
74.40 
Reklama
73.20 
Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa
74.13 
Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa
74.10 
Specializuota projektavimo veikla
74.87 
Kita, niekur kitur nepriskirta, verslo veikla
74.20 
Fotografavimo veikla
74.20 
Architektūros ir inžinerijos veikla bei su ja susijusios techninės konsultacijos
74.81 
Code: 74.81 
Fotografavimo veikla
92.40 
Code: 92.40 
Naujienų agentūrų veikla
74.30 
Vertimo raštu ir žodžiu veikla
74.85 
Sekretoriavimo ir vertimo veikla
74.90 
Kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla
63.40 
Kitų transporto agentūrų veikla
74.14 
Code: 74.14 
Konsultacinė verslo ir valdymo veikla
74.20 
Code: 74.20 
Architektūros ir inžinerijos veikla bei su ja susijusios techninės konsultacijos
74.60 
Code: 74.60 
Tyrimo ir apsaugos veikla
74.87 
Code: 74.87 
Kita, niekur kitur nepriskirta, verslo veikla
75.00 
Veterinarinė veikla
85.20 
Veterinarinė veikla
77.11 
Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma
71.10 
Automobilių nuoma
77.12 
Sunkiasvorių variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma
71.21 
Kitos sausumos transporto įrangos nuoma
77.21 
Poilsio ir sporto reikmenų nuoma ir išperkamoji nuoma
71.40 
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, asmeninių ir namų ūkio reikmenų nuoma
77.22 
Vaizdajuosčių ir kompaktinių diskų nuoma
71.40 
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, asmeninių ir namų ūkio reikmenų nuoma
77.29 
Kitų asmeninių ir namų ūkio prekių nuoma ir išperkamoji nuoma
71.40 
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, asmeninių ir namų ūkio reikmenų nuoma
77.31 
Žemės ūkio mašinų ir įrenginių nuoma ir išperkamoji nuoma
71.31 
Žemės ūkio mašinų ir įrenginių nuoma
77.32 
Statybos ir inžinerinių statybos darbų mašinų ir įrenginių nuoma ir išperkamoji nuoma
71.32 
Statybos ir inžinerinių statybos darbų mašinų ir įrenginių nuoma

Page 22/26  
Top