CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
38.11 
Nepavojingųjų atliekų rinkimas
90.02 
Kitų atliekų rinkimas ir apdorojimas
90.03 
Code: 90.03 
Sanitarinė, žemės, vandens bei grunto gerinimo ir panaši veikla
38.12 
Pavojingųjų atliekų rinkimas
23.30 
Branduolinio kuro perdirbimas
40.11 
Code: 40.11 
Elektros gamyba
90.02 
Code: 90.02 
Kitų atliekų rinkimas ir apdorojimas
38.21 
Nepavojingųjų atliekų tvarkymas ir šalinimas
14.50 
Kita, niekur kitur nepriskirta, kasyba ir karjerų eksploatavimas
24.15 
Code: 24.15 
Trąšų ir azoto junginių gamyba
90.02 
Code: 90.02 
Kitų atliekų rinkimas ir apdorojimas
38.22 
Pavojingųjų atliekų tvarkymas ir šalinimas
23.30 
Branduolinio kuro perdirbimas
90.02 
Code: 90.02 
Kitų atliekų rinkimas ir apdorojimas
38.31 
Mašinų duženų išmontavimas
37.10 
Metalo atliekų ir laužo perdirbimas
38.32 
Išrūšiuotų medžiagų atgavimas
37.10 
Metalo atliekų ir laužo perdirbimas
37.20 
Code: 37.20 
Ne metalo atliekų ir laužo perdirbimas
39.00 
Regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba
90.03 
Sanitarinė, žemės, vandens bei grunto gerinimo ir panaši veikla
41.10 
Statybų plėtra
70.11 
Nekilnojamojo turto plėtra ir pardavimas
41.20 
Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba
20.30 
Statybinių dailidžių ir stalių dirbinių gamyba
25.23 
Code: 25.23 
Plastikinių statybos dirbinių gamyba
28.11 
Code: 28.11 
Statybinių metalo konstrukcijų ir jų dalių gamyba
45.21 
Code: 45.21 
Bendroji pastatų statyba ir inžinerinių statinių statyba
45.23 
Code: 45.23 
Automagistralių, kelių tiesimas, aerodromų ir sporto įrenginių statyba
42 
Inžinerinių statinių statyba
70.11 
Nekilnojamojo turto plėtra ir pardavimas
42.11 
Kelių ir automagistralių tiesimas
45.23 
Automagistralių, kelių tiesimas, aerodromų ir sporto įrenginių statyba
42.12 
Geležinkelių ir požeminių geležinkelių tiesimas
45.21 
Bendroji pastatų statyba ir inžinerinių statinių statyba
45.23 
Code: 45.23 
Automagistralių, kelių tiesimas, aerodromų ir sporto įrenginių statyba
42.13 
Tiltų ir tunelių statyba
45.21 
Bendroji pastatų statyba ir inžinerinių statinių statyba
42.21 
Komunalinių nuotekų statinių statyba
45.21 
Bendroji pastatų statyba ir inžinerinių statinių statyba
45.24 
Code: 45.24 
Vandens statinių statyba
45.25 
Code: 45.25 
Kiti statybos darbai, įskaitant specialiuosius profesinius darbus
42.22 
Komunalinių elektros ir telekomunikacijos statinių statyba
45.21 
Bendroji pastatų statyba ir inžinerinių statinių statyba
42.91 
Vandens statinių statyba
45.24 
Vandens statinių statyba
42.99 
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, inžinerinių statinių statyba
45.21 
Bendroji pastatų statyba ir inžinerinių statinių statyba
45.23 
Code: 45.23 
Automagistralių, kelių tiesimas, aerodromų ir sporto įrenginių statyba
43.11 
Statinių nugriovimas
45.11 
Pastatų nugriovimas, išardymas; žemės darbai
43.12 
Statybvietės paruošimas
45.11 
Pastatų nugriovimas, išardymas; žemės darbai
43.13 
Žvalgomasis gręžimas
45.12 
Žvalgomasis gręžimas
43.21 
Elektros sistemų įrengimas
45.31 
Elektros įrangos ir kitų įtaisų įrengimas
45.34 
Code: 45.34 
Kitokių pastatų ir statinių įrengimas
43.22 
Vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas
28.22 
Centrinio šildymo radiatorių ir katilų gamyba
45.31 
Code: 45.31 
Elektros įrangos ir kitų įtaisų įrengimas
45.33 
Code: 45.33 
Vandentiekio ir panašių sistemų įrengimas

Page 15/26  
Top