CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
33.16 
Orlaivių ir erdvėlaivių remontas ir techninė priežiūra
35.30 
Orlaivių ir erdvėlaivių gamyba
33.17 
Kitų transporto priemonių remontas ir techninė priežiūra
35.20 
Geležinkelio ir tramvajaus lokomotyvų bei riedmenų gamyba
35.43 
Code: 35.43 
Invalidų vežimėlių gamyba
35.50 
Code: 35.50 
Kitos, niekur kitur nepriskirtos, transporto įrangos gamyba
33.19 
Kitos įrangos remontas
17.40 
Gatavų tekstilės dirbinių, išskyrus drabužius, gamyba
17.52 
Code: 17.52 
Virvių, lynų, virvelių ir tinklų gamyba
20.40 
Code: 20.40 
Medinės taros gamyba
20.51 
Code: 20.51 
Kitų medienos gaminių gamyba
25.13 
Code: 25.13 
Kitų guminių gaminių gamyba
25.21 
Code: 25.21 
Plastikinių plokščių, lakštų, vamzdžių ir profiliuočių gamyba
25.24 
Code: 25.24 
Kitų plastikinių dirbinių gamyba
26.15 
Code: 26.15 
Kito stiklo, įskaitant skirto techninėms reikmėms, gamyba ir apdorojimas
26.40 
Code: 26.40 
Degto molio plytų, plytelių ir statybinių dirbinių gamyba
26.81 
Code: 26.81 
Abrazyvinių gaminių gamyba
36.30 
Code: 36.30 
Muzikos instrumentų gamyba
36.50 
Code: 36.50 
Žaidimų ir žaislų gamyba
33.20 
Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas
25.21 
Plastikinių plokščių, lakštų, vamzdžių ir profiliuočių gamyba
26.15 
Code: 26.15 
Kito stiklo, įskaitant skirto techninėms reikmėms, gamyba ir apdorojimas
26.40 
Code: 26.40 
Degto molio plytų, plytelių ir statybinių dirbinių gamyba
26.81 
Code: 26.81 
Abrazyvinių gaminių gamyba
28 
Code: 28 
METALO GAMINIŲ, IŠSKYRUS MAŠINAS IR ĮRENGINIUS, GAMYBA
29 
Code: 29 
KITŲ, NIEKUR KITUR NEPRISKIRTŲ, MAŠINŲ IR ĮRANGOS GAMYBA
30 
Code: 30 
ĮSTAIGOS ĮRANGOS IR KOMPIUTERIŲ GAMYBA
31 
Code: 31 
KITŲ, NIEKUR KITUR NEPRISKIRTŲ, ELEKTROS MAŠINŲ IR APARATŪROS GAMYBA
32 
Code: 32 
RADIJO, TELEVIZIJOS IR RYŠIŲ ĮRANGOS BEI APARATŪROS GAMYBA
33 
Code: 33 
MEDICINOS, TIKSLIŲJŲ IR OPTINIŲ PRIETAISŲ, ĮVAIRIŲ TIPŲ LAIKRODŽIŲ GAMYBA
33.30 
Code: 33.30 
Technologinių procesų valdymo įrangos gamyba
34 
Code: 34 
VARIKLINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ, PRIEKABŲ IR PUSPRIEKABIŲ GAMYBA
35 
Code: 35 
KITOS TRANSPORTO ĮRANGOS GAMYBA
36 
Code: 36 
BALDŲ GAMYBA; KITA, NIEKUR KITUR NEPRISKIRTA, GAMYBA
35.11 
Elektros gamyba
40.11 
Elektros gamyba
35.12 
Elektros perdavimas
40.12 
Elektros perdavimas
35.13 
Elektros paskirstymas
40.13 
Elektros paskirstymas ir pardavimas
35.14 
Elektros pardavimas
40.13 
Elektros paskirstymas ir pardavimas
35.21 
Dujų gamyba
40.21 
Dujų gamyba
35.22 
Dujinio kuro paskirstymas dujotiekiais
40.22 
Dujinio kuro paskirstymas ir pardavimas dujotiekiais
35.23 
Dujų pardavimas dujotiekiais
40.22 
Dujinio kuro paskirstymas ir pardavimas dujotiekiais
35.30 
Garo tiekimas ir oro kondicionavimas
40.30 
Garo ir karšto vandens tiekimas
36.00 
Vandens rinkimas, valymas ir tiekimas
41.00 
Vandens rinkimas, valymas ir paskirstymas
37.00 
Nuotekų valymas
90.01 
Nuotėkų rinkimas ir apdorojimas

Page 14/26  
Top