CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
28.94 
Tekstilės, drabužių ir odos gaminių gamybos mašinų gamyba
29.56 
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, specialiosios paskirties mašinų gamyba
28.95 
Popieriaus ir kartono gamybos mašinų gamyba
29.55 
Popieriaus ir kartono gamybos mašinų gamyba
28.96 
Plastikų ir gumos gamybos mašinų gamyba
29.56 
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, specialiosios paskirties mašinų gamyba
28.99 
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, specialiosios paskirties mašinų gamyba
29.52 
Kasybos, karjerų eksploatavimo ir statybos mašinų gamyba
29.56 
Code: 29.56 
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, specialiosios paskirties mašinų gamyba
31.62 
Code: 31.62 
Kitos, niekur kitur nepriskirtos, elektrinės įrangos gamyba
33.20 
Code: 33.20 
Matavimo, tikrinimo, bandymo, navigacijos ir kitos paskirties, išskyrus technologinių procesų valdymo įrangą, prietaisų arba aparatų gamyba
33.40 
Code: 33.40 
Optinių įtaisų ir fotografijos įrangos gamyba
35.30 
Code: 35.30 
Orlaivių ir erdvėlaivių gamyba
36.50 
Code: 36.50 
Žaidimų ir žaislų gamyba
36.63 
Code: 36.63 
Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba
29.10 
Variklinių transporto priemonių gamyba
34.10 
Variklinių transporto priemonių gamyba
29.20 
Variklinių transporto priemonių kėbulų gamyba; priekabų ir puspriekabių gamyba
34.20 
Variklinių transporto priemonių kėbulų gamyba; priekabų ir puspriekabių gamyba
29.31 
Variklinių transporto priemonių ir jų elektros ir elektroninės įrangos gamyba
31.61 
Kitos, niekur kitur nepriskirtos, variklių ir transporto priemonių elektrinės įrangos gamyba
31.62 
Code: 31.62 
Kitos, niekur kitur nepriskirtos, elektrinės įrangos gamyba
29.32 
Variklinių transporto priemonių ir jų kitų dalių bei reikmenų gamyba
34.30 
Variklinių transporto priemonių ir jų variklių dalių bei pagalbinių reikmenų gamyba
36.11 
Code: 36.11 
Kėdžių ir sėdimųjų baldų gamyba
30.11 
Laivų ir plūdriųjų konstrukcijų statyba
35.11 
Laivų statyba ir remontas
36.11 
Code: 36.11 
Kėdžių ir sėdimųjų baldų gamyba
30.12 
Pramoginių ir sportinių katerių (laivų) statyba
35.12 
Pramoginių ir sportinių katerių (laivų ) statyba bei remontas
30.20 
Geležinkelio lokomotyvų bei riedmenų gamyba
31.62 
Kitos, niekur kitur nepriskirtos, elektrinės įrangos gamyba
35.20 
Code: 35.20 
Geležinkelio ir tramvajaus lokomotyvų bei riedmenų gamyba
36.11 
Code: 36.11 
Kėdžių ir sėdimųjų baldų gamyba
30.30 
Orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios įrangos gamyba
29.60 
Ginklų ir šaudmenų gamyba
35.30 
Code: 35.30 
Orlaivių ir erdvėlaivių gamyba
36.11 
Code: 36.11 
Kėdžių ir sėdimųjų baldų gamyba
30.40 
Karinių kovinių transporto priemonių gamyba
29.60 
Ginklų ir šaudmenų gamyba
30.91 
Motociklų gamyba
34.10 
Variklinių transporto priemonių gamyba
35.41 
Code: 35.41 
Motociklų gamyba
30.92 
Dviračių ir invalidų vežimėlių gamyba
35.42 
Dviračių gamyba
35.43 
Code: 35.43 
Invalidų vežimėlių gamyba
36.63 
Code: 36.63 
Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba
30.99 
Kitos, niekur kitur nepriskirtos, transporto įrangos gamyba
35.50 
Kitos, niekur kitur nepriskirtos, transporto įrangos gamyba
31.01 
Įstaigos ir prekybos įmonių (parduotuvių) baldų gamyba
35.50 
Kitos, niekur kitur nepriskirtos, transporto įrangos gamyba
36.11 
Code: 36.11 
Kėdžių ir sėdimųjų baldų gamyba
36.12 
Code: 36.12 
Kitų įstaigos ir prekybos įmonių (parduotuvių) baldų gamyba
31.02 
Virtuvės baldų gamyba
36.11 
Kėdžių ir sėdimųjų baldų gamyba
36.13 
Code: 36.13 
Kitų virtuvės baldų gamyba
31.03 
Čiužinių gamyba
36.15 
Čiužinių gamyba
31.09 
Kitų baldų gamyba
36.11 
Kėdžių ir sėdimųjų baldų gamyba

Page 11/26  
Top