CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
01.11 
Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
01.11 
Javų ir kitų, niekur nepriskirtų, augalų auginimas
01.12 
Code: 01.12 
Daržovių, specializuotosios sodininkystės ir medelynų produktų auginimas
01.12 
Ryžių auginimas
01.11 
Javų ir kitų, niekur nepriskirtų, augalų auginimas
01.13 
Daržovių ir melionų, šakniavaisių ir gumbavaisių auginimas
01.11 
Javų ir kitų, niekur nepriskirtų, augalų auginimas
01.12 
Code: 01.12 
Daržovių, specializuotosios sodininkystės ir medelynų produktų auginimas
01.14 
Cukranendrių auginimas
01.11 
Javų ir kitų, niekur nepriskirtų, augalų auginimas
01.15 
Tabako auginimas
01.11 
Javų ir kitų, niekur nepriskirtų, augalų auginimas
01.16 
Pluoštinių augalų auginimas
01.11 
Javų ir kitų, niekur nepriskirtų, augalų auginimas
01.19 
Kitų vienmečių augalų auginimas
01.11 
Javų ir kitų, niekur nepriskirtų, augalų auginimas
01.12 
Code: 01.12 
Daržovių, specializuotosios sodininkystės ir medelynų produktų auginimas
01.21 
Vynuogių auginimas
01.13 
Vaisių, uogų, riešutų, prieskoninių ir gėrimams gaminti vartojamų augalų auginimas
01.22 
Tropinių ir subtropinių vaisių ir uogų auginimas
01.13 
Vaisių, uogų, riešutų, prieskoninių ir gėrimams gaminti vartojamų augalų auginimas
01.23 
Citrusų vaisių auginimas
01.13 
Vaisių, uogų, riešutų, prieskoninių ir gėrimams gaminti vartojamų augalų auginimas
01.24 
Sėklavaisių ir kaulavaisių auginimas
01.13 
Vaisių, uogų, riešutų, prieskoninių ir gėrimams gaminti vartojamų augalų auginimas
01.25 
Kitų vaismedžių, uogakrūmių ir riešutmedžių vaisių auginimas
01.12 
Daržovių, specializuotosios sodininkystės ir medelynų produktų auginimas
01.13 
Code: 01.13 
Vaisių, uogų, riešutų, prieskoninių ir gėrimams gaminti vartojamų augalų auginimas
01.26 
Aliejinių augalų vaisių ir uogų auginimas
01.11 
Javų ir kitų, niekur nepriskirtų, augalų auginimas
01.13 
Code: 01.13 
Vaisių, uogų, riešutų, prieskoninių ir gėrimams gaminti vartojamų augalų auginimas
01.27 
Gėrimams gaminti vartojamų augalų auginimas
01.13 
Vaisių, uogų, riešutų, prieskoninių ir gėrimams gaminti vartojamų augalų auginimas
01.28 
Prieskoninių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas
01.11 
Javų ir kitų, niekur nepriskirtų, augalų auginimas
01.12 
Code: 01.12 
Daržovių, specializuotosios sodininkystės ir medelynų produktų auginimas
01.13 
Code: 01.13 
Vaisių, uogų, riešutų, prieskoninių ir gėrimams gaminti vartojamų augalų auginimas
01.29 
Kitų daugiamečių augalų auginimas
01.11 
Javų ir kitų, niekur nepriskirtų, augalų auginimas
02.01 
Code: 02.01 
Miškininkystė ir medienos ruoša
01.30 
Augalų dauginimas
01.12 
Daržovių, specializuotosios sodininkystės ir medelynų produktų auginimas
01.41 
Pieninių galvijų auginimas
01.21 
Galvijų auginimas, pienininkystė
01.42 
Kitų galvijų ir buivolų auginimas
01.21 
Galvijų auginimas, pienininkystė
01.43 
Arklių ir kitų kanopinių gyvūnų auginimas
01.22 
Avių, ožkų, arklių, asilų, mulų ir arklėnų auginimas
01.44 
Kupranugarių ir Camelidae šeimos gyvūnų auginimas
01.25 
Kita gyvulininkystė
01.45 
Avių ir ožkų auginimas
01.22 
Avių, ožkų, arklių, asilų, mulų ir arklėnų auginimas
01.46 
Kiaulių auginimas
01.23 
Kiaulių auginimas
01.47 
Naminių paukščių auginimas
01.24 
Naminių paukščių auginimas
01.49 
Kitų gyvūnų auginimas
01.22 
Avių, ožkų, arklių, asilų, mulų ir arklėnų auginimas
01.25 
Code: 01.25 
Kita gyvulininkystė
01.50 
Mišrusis žemės ūkis
01.30 
Žemės ūkio augalų ir gyvulių auginimas (mišrusis žemės ūkis)
01.61 
Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
01.41 
Žemės ūkio paslaugų veikla; dekoratyvinė sodininkystė
01.62 
Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla
01.42 
Gyvulininkystės paslaugų veikla, išskyrus veterinariją
92.72 
Code: 92.72 
Kita, niekur kitur nepriskirta, poilsio organizavimo veikla
01.63 
Derliaus apdorojimo veikla
01.11 
Javų ir kitų, niekur nepriskirtų, augalų auginimas
01.13 
Code: 01.13 
Vaisių, uogų, riešutų, prieskoninių ir gėrimams gaminti vartojamų augalų auginimas

Page 1/26  
Top