CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
75.21 
Užsienio reikalai
88.99 
Kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla
75.22 
Gynybos veikla
84.22 
Gynybos veikla
75.23 
Teisingumo ir teisminė veikla
84.23 
Teisingumo ir teisminė veikla
75.24 
Visuomenės saugumo ir teisėtvarkos veikla
84.24 
Viešosios tvarkos ir apsaugos veikla
75.25 
Priešgaisrinių tarnybų veikla
84.25 
Priešgaisrinių tarnybų veikla
75.30 
Privalomojo (valstybinio) socialinio draudimo veikla
84.30 
Privalomojo (valstybinio) socialinio draudimo veikla
80.10 
Pradinis mokymas
85.10 
Ikimokyklinis ugdymas
85.20 
Code: 85.20 
Pradinis ugdymas
80.21 
Bendrasis vidurinis mokymas
85.31 
Bendrasis vidurinis ugdymas
80.22 
Techninis ir profesinis vidurinis mokymas
85.32 
Techninis ir profesinis vidurinis ugdymas
80.30 
Aukštasis mokslas
85.41 
Aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiantis mokymas baigus vidurinę mokyklą
85.42 
Code: 85.42 
Aukštasis (tretinis) mokslas
80.41 
Vairavimo mokyklų veikla
85.53 
Vairavimo mokyklų veikla
80.42 
Suaugusiųjų ir kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas
85.32 
Techninis ir profesinis vidurinis ugdymas
85.51 
Code: 85.51 
Sportinis ir rekreacinis švietimas
85.52 
Code: 85.52 
Kultūrinis švietimas
85.59 
Code: 85.59 
Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas
85.11 
Ligoninių veikla
86.10 
Ligoninių veikla
87.20 
Code: 87.20 
Stacionarinė protiškai atsilikusių, psichikos ligonių, sergančiųjų priklausomybės ligomis globos veikla
85.12 
Medicininės praktikos veikla
86.21 
Bendrosios praktikos gydytojų veikla
86.22 
Code: 86.22 
Gydytojų specialistų veikla
85.13 
Stomatologinės praktikos veikla
86.23 
Odontologinės praktikos veikla
85.14 
Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla
86.90 
Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla
87.10 
Code: 87.10 
Stacionarinė slaugos įstaigų veikla
87.20 
Code: 87.20 
Stacionarinė protiškai atsilikusių, psichikos ligonių, sergančiųjų priklausomybės ligomis globos veikla
87.30 
Code: 87.30 
Stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veikla
85.20 
Veterinarinė veikla
75.00 
Veterinarinė veikla
85.31 
Socialinio darbo veikla, susijusi su apgyvendinimu
87.20 
Stacionarinė protiškai atsilikusių, psichikos ligonių, sergančiųjų priklausomybės ligomis globos veikla
87.30 
Code: 87.30 
Stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veikla
87.90 
Code: 87.90 
Kita stacionarinė globos veikla
85.32 
Socialinio darbo veikla, nesusijusi su apgyvendinimu
88.10 
Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla
88.91 
Code: 88.91 
Vaikų dienos priežiūros veikla
88.99 
Code: 88.99 
Kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla
90.01 
Nuotėkų rinkimas ir apdorojimas
37.00 
Nuotekų valymas
90.02 
Kitų atliekų rinkimas ir apdorojimas
38.11 
Nepavojingųjų atliekų rinkimas
38.12 
Code: 38.12 
Pavojingųjų atliekų rinkimas
38.21 
Code: 38.21 
Nepavojingųjų atliekų tvarkymas ir šalinimas
38.22 
Code: 38.22 
Pavojingųjų atliekų tvarkymas ir šalinimas
90.03 
Sanitarinė, žemės, vandens bei grunto gerinimo ir panaši veikla
38.11 
Nepavojingųjų atliekų rinkimas
39.00 
Code: 39.00 
Regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba

Page 24/26  
Top