CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
74.20 
Architektūros ir inžinerijos veikla bei su ja susijusios techninės konsultacijos
71.11 
Architektūros veikla
71.12 
Code: 71.12 
Inžinerijos veikla ir su ja susijusios techninės konsultacijos
74.20 
Code: 74.20 
Fotografavimo veikla
74.90 
Code: 74.90 
Kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla
74.30 
Techninis tikrinimas ir analizė
71.20 
Techninis tikrinimas ir analizė
74.40 
Reklama
73.11 
Reklamos agentūrų veikla
73.12 
Code: 73.12 
Atstovavimas žiniasklaidai
74.50 
Naujo personalo atranka ir tarnybos parūpinimas
78.10 
Įdarbinimo agentūrų veikla
78.20 
Code: 78.20 
Laikinojo įdarbinimo agentūrų veikla
78.30 
Code: 78.30 
Kitas darbo jėgos teikimas
74.60 
Tyrimo ir apsaugos veikla
74.90 
Kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla
80.10 
Code: 80.10 
Privati apsauga
80.20 
Code: 80.20 
Apsaugos sistemų paslaugų veikla
80.30 
Code: 80.30 
Tyrimo veikla
74.70 
Pramoninis valymas
81.21 
Paprastasis pastatų valymas
81.22 
Code: 81.22 
Kita pastatų ir pramoninio valymo veikla
81.29 
Code: 81.29 
Kita valymo veikla
74.81 
Fotografavimo veikla
74.20 
Fotografavimo veikla
74.82 
Fasavimo ir pakavimo veikla
82.92 
Fasavimo ir pakavimo veikla
74.85 
Sekretoriavimo ir vertimo veikla
74.30 
Vertimo raštu ir žodžiu veikla
82.11 
Code: 82.11 
Kombinuotųjų įstaigos administracinių paslaugų veikla
82.19 
Code: 82.19 
Fotokopijavimo, dokumentų rengimo ir kita specializuota įstaigai būdingų paslaugų veikla
82.99 
Code: 82.99 
Kita, niekur kitur nepriskirta, verslui būdingų paslaugų veikla
74.86 
Užsakomųjų informacinių paslaugų centro veikla
82.20 
Užsakomųjų informacinių paslaugų centrų veikla
74.87 
Kita, niekur kitur nepriskirta, verslo veikla
59.20 
Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba
63.99 
Code: 63.99 
Kita, niekur kitur nepriskirta, informacinių paslaugų veikla
74.10 
Code: 74.10 
Specializuota projektavimo veikla
74.90 
Code: 74.90 
Kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla
77.40 
Code: 77.40 
Intelektinės nuosavybės ir panašių produktų, išskyrus autorių teisių ginamus kūrinius, išperkamoji nuoma
82.30 
Code: 82.30 
Posėdžių ir verslo renginių organizavimas
82.91 
Code: 82.91 
Išieškojimo agentūrų ir kredito biurų veikla
82.99 
Code: 82.99 
Kita, niekur kitur nepriskirta, verslui būdingų paslaugų veikla
75.11 
Bendrosios viešosios paslaugos
84.11 
Bendroji viešojo valdymo veikla
75.12 
Sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros ir kitų socialinių, išskyrus socialinį draudimą, tarnybų veiklos reguliavimas
84.12 
Sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros ir kitų socialinių paslaugų, išskyrus socialinį draudimą, veiklos reguliavimas
75.13 
Verslo veiklos reguliavimas ir parama jai efektyviau organizuoti
82.99 
Kita, niekur kitur nepriskirta, verslui būdingų paslaugų veikla
84.13 
Code: 84.13 
Verslo veiklos reguliavimas ir parama efektyviau ją organizuoti
75.14 
Aptarnavimo veikla bendrajam valdymui palaikyti
81.10 
Kombinuota patalpų funkcionavimo užtikrinimo veikla
84.11 
Code: 84.11 
Bendroji viešojo valdymo veikla
91.01 
Code: 91.01 
Bibliotekų ir archyvų veikla
75.21 
Užsienio reikalai
84.21 
Užsienio reikalai

Page 23/26  
Top