CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
72.10 
Techninės įrangos naudojimo konsultacijos
62.02 
Kompiuterių konsultacinė veikla
72.21 
Programinės įrangos leidyba
58.21 
Kompiuterinių žaidimų leidyba
58.29 
Code: 58.29 
Kita programinės įrangos leidyba
62.01 
Code: 62.01 
Kompiuterių programavimo veikla
72.22 
Kitos programinės įrangos naudojimo konsultacijos ir tiekimas
62.01 
Kompiuterių programavimo veikla
62.02 
Code: 62.02 
Kompiuterių konsultacinė veikla
62.09 
Code: 62.09 
Kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla
72.30 
Duomenų apdorojimas
62.03 
Kompiuterinės įrangos tvarkyba
63.11 
Code: 63.11 
Duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla
82.19 
Code: 82.19 
Fotokopijavimo, dokumentų rengimo ir kita specializuota įstaigai būdingų paslaugų veikla
72.40 
Veikla, susijusi su duomenų bazėmis
58.11 
Knygų leidyba
58.12 
Code: 58.12 
Žinynų, katalogų ir adresų sąrašų leidyba
58.13 
Code: 58.13 
Laikraščių leidyba
58.14 
Code: 58.14 
Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba
58.19 
Code: 58.19 
Kita leidyba
58.21 
Code: 58.21 
Kompiuterinių žaidimų leidyba
58.29 
Code: 58.29 
Kita programinės įrangos leidyba
59.20 
Code: 59.20 
Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba
60.10 
Code: 60.10 
Radijo programų transliavimas
60.20 
Code: 60.20 
Televizijos programų rengimas ir transliavimas
62.01 
Code: 62.01 
Kompiuterių programavimo veikla
63.11 
Code: 63.11 
Duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla
63.12 
Code: 63.12 
Interneto vartų paslaugų veikla
72.50 
Įstaigos, buhalterinės ir kompiuterinės įrangos techninė priežiūra ir remontas
33.12 
Mašinų remontas
95.11 
Code: 95.11 
Kompiuterių ir išorinės įrangos remontas
72.60 
Kita su kompiuteriais susijusi veikla
62.09 
Kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla
73.10 
Gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla
72.11 
Biotechnologijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla
72.19 
Code: 72.19 
Kiti gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla
72.20 
Code: 72.20 
Socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla
73.20 
Socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla
72.20 
Socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla
74.11 
Teisinė veikla
69.10 
Teisinė veikla
74.12 
Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais
69.20 
Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais
74.13 
Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa
73.20 
Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa
74.14 
Konsultacinė verslo ir valdymo veikla
02.40 
Miškininkystei būdingų paslaugų veikla
70.21 
Code: 70.21 
Viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla
70.22 
Code: 70.22 
Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla
74.90 
Code: 74.90 
Kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla
85.60 
Code: 85.60 
Švietimui būdingų paslaugų veikla
74.15 
Kontroliuojančių bendrovių vadybinė veikla
64.20 
Kontroliuojančiųjų bendrovių veikla
70.10 
Code: 70.10 
Pagrindinių buveinių veikla

Page 22/26  
Top