CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
65.21 
Finansinė išperkamoji nuoma (lizingas)
64.91 
Finansinė išperkamoji nuoma
65.22 
Kitas kredito teikimas
64.92 
Kitas kredito teikimas
64.99 
Code: 64.99 
Kita, niekur kitur nepriskirta, finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą
65.23 
Kitas, niekur kitur nepriskirtas, finansinis tarpininkavimas
64.20 
Kontroliuojančiųjų bendrovių veikla
64.30 
Code: 64.30 
Trestų, fondų ir panašių finansinių institucijų veikla
64.99 
Code: 64.99 
Kita, niekur kitur nepriskirta, finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą
66.01 
Gyvybės draudimas
65.11 
Gyvybės draudimas
65.20 
Code: 65.20 
Perdraudimas
66.02 
Pensijų lėšų kaupimas
65.20 
Perdraudimas
65.30 
Code: 65.30 
Pensijų lėšų kaupimas
66.03 
Ne gyvybės draudimas
65.12 
Ne gyvybės draudimas
65.20 
Code: 65.20 
Perdraudimas
67.11 
Finansų rinkos valdymas
66.11 
Finansų rinkos valdymas
67.12 
Vertybinių popierių operacijos ir fondų valdymas
66.12 
Vertybinių popierių ir prekių sutarčių sudarymo tarpininkavimas
66.30 
Code: 66.30 
Fondų valdymo veikla
67.13 
Kito, niekur kitur nepriskirto, finansinio tarpininkavimo pagalbinė veikla
66.12 
Vertybinių popierių ir prekių sutarčių sudarymo tarpininkavimas
66.19 
Code: 66.19 
Kita pagalbinė finansinių paslaugų, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą, veikla
67.20 
Pagalbinė draudimo ir pensijų lėšų kaupimo veikla
66.21 
Rizikos ir žalos vertinimas
66.22 
Code: 66.22 
Draudimo agentų ir brokerių veikla
66.29 
Code: 66.29 
Kita pagalbinė draudimo ir pensijų lėšų kaupimo veikla
70.11 
Nekilnojamojo turto plėtra ir pardavimas
41.10 
Statybų plėtra
42 
Code: 42 
Inžinerinių statinių statyba
70.12 
Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas
68.10 
Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas
70.20 
Nekilnojamojo turto priklausančio nuosavybės ar kita teise išnuomojimas
68.20 
Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
70.31 
Nekilnojamojo turto agentūros
68.31 
Nekilnojamojo turto agentūrų veikla
70.32 
Nekilnojamojo turto tvarkyba už atlygį arba pagal sutartį
68.32 
Nekilnojamojo turto tvarkyba už atlygį arba pagal sutartį
81.10 
Code: 81.10 
Kombinuota patalpų funkcionavimo užtikrinimo veikla
71.10 
Automobilių nuoma
77.11 
Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma
71.21 
Kitos sausumos transporto įrangos nuoma
77.12 
Sunkiasvorių variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma
77.39 
Code: 77.39 
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų, įrangos ir materialiųjų vertybių nuoma ir išperkamoji nuoma
71.22 
Vandens transporto įrangos nuoma
77.34 
Vandens transporto priemonių ir įrangos nuoma ir išperkamoji nuoma
71.23 
Oro transporto įrangos nuoma
77.35 
Oro transporto priemonių ir įrangos nuoma ir išperkamoji nuoma
71.31 
Žemės ūkio mašinų ir įrenginių nuoma
77.31 
Žemės ūkio mašinų ir įrenginių nuoma ir išperkamoji nuoma
71.32 
Statybos ir inžinerinių statybos darbų mašinų ir įrenginių nuoma
77.32 
Statybos ir inžinerinių statybos darbų mašinų ir įrenginių nuoma ir išperkamoji nuoma
77.39 
Code: 77.39 
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų, įrangos ir materialiųjų vertybių nuoma ir išperkamoji nuoma
71.33 
Įstaigos mašinų ir įrenginių, įskaitant kompiuterius, nuoma
77.33 
Įstaigos mašinų ir įrangos, įskaitant kompiuterius, nuoma ir išperkamoji nuoma
71.34 
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų ir įrenginių nuoma
77.39 
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų, įrangos ir materialiųjų vertybių nuoma ir išperkamoji nuoma
71.40 
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, asmeninių ir namų ūkio reikmenų nuoma
77.21 
Poilsio ir sporto reikmenų nuoma ir išperkamoji nuoma
77.22 
Code: 77.22 
Vaizdajuosčių ir kompaktinių diskų nuoma
77.29 
Code: 77.29 
Kitų asmeninių ir namų ūkio prekių nuoma ir išperkamoji nuoma

Page 21/26  
Top