CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
60.22 
Taksi veikla
49.32 
Taksi veikla
60.23 
Kitas keleivių vežimo sausumos transportas
49.39 
Kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas
60.24 
Krovinių vežimas keliais
49.41 
Krovininis kelių transportas
49.42 
Code: 49.42 
Perkraustymo veikla
60.30 
Transportavimas vamzdynais
49.50 
Transportavimas vamzdynais
61.10 
Jūrų ir pakrančių vandens transportas
50.10 
Jūrų ir pakrančių keleivinis vandens transportas
50.20 
Code: 50.20 
Jūrų ir pakrančių krovininis vandens transportas
52.22 
Code: 52.22 
Vandens transportui būdingų paslaugų veikla
61.20 
Vidaus vandenų transportas
50.30 
Vidaus vandenų keleivinis transportas
50.40 
Code: 50.40 
Vidaus vandenų krovininis transportas
52.22 
Code: 52.22 
Vandens transportui būdingų paslaugų veikla
62.10 
Tvarkaraštyje nurodytas oro transportas
51.10 
Keleivinis oro transportas
51.21 
Code: 51.21 
Krovininis oro transportas
62.20 
Tvarkaraštyje nenurodytas oro transportas
51.10 
Keleivinis oro transportas
51.21 
Code: 51.21 
Krovininis oro transportas
62.30 
Kosminis transportas
51.22 
Kosminis transportas
52.23 
Code: 52.23 
Oro transportui būdingų paslaugų veikla
63.11 
Krovinių tvarkymas
52.24 
Krovinių tvarkymas
63.12 
Laikymas ir sandėliavimas
52.10 
Sandėliavimas ir saugojimas
63.21 
Kita papildomoji sausumos transporto veikla
52.21 
Sausumos transportui būdingų paslaugų veikla
63.22 
Kita papildomoji vandens transporto veikla
52.22 
Vandens transportui būdingų paslaugų veikla
85.32 
Code: 85.32 
Techninis ir profesinis vidurinis ugdymas
63.23 
Kita papildomoji oro transporto veikla
52.23 
Oro transportui būdingų paslaugų veikla
85.32 
Code: 85.32 
Techninis ir profesinis vidurinis ugdymas
63.30 
Kelionių agentūrų ir ekskursijų organizatorių veikla; kitos, niekur kitur nepriskirtos, turistams teikiamos paslaugos
79.11 
Kelionių agentūrų veikla
79.12 
Code: 79.12 
Ekskursijų organizatorių veikla
79.90 
Code: 79.90 
Kitų išankstinio užsakymo ir susijusių paslaugų veikla
63.40 
Kitų transporto agentūrų veikla
52.29 
Kita transportui būdingų paslaugų veikla
74.90 
Code: 74.90 
Kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla
64.11 
Valstybinio pašto veikla
53.10 
Pašto pagal įpareigojimą teikti universaliąsias paslaugas atliekama veikla
82.19 
Code: 82.19 
Fotokopijavimo, dokumentų rengimo ir kita specializuota įstaigai būdingų paslaugų veikla
64.12 
Pasiuntinių, išskyrus valstybinį paštą, veikla
53.20 
Kita pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla
64.20 
Telekomunikacijos
60.10 
Radijo programų transliavimas
60.20 
Code: 60.20 
Televizijos programų rengimas ir transliavimas
61.10 
Code: 61.10 
Laidinio ryšio paslaugų veikla
61.20 
Code: 61.20 
Bevielio ryšio pasaugų veikla
61.30 
Code: 61.30 
Palydovinio ryšio paslaugų veikla
61.90 
Code: 61.90 
Kitų ryšių paslaugų veikla
65.11 
Centrinė bankininkystė
64.11 
Centrinė bankininkystė
65.12 
Kitas piniginis tarpininkavimas
64.19 
Kitas piniginis tarpininkavimas

Page 20/26  
Top