CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
45.22 
Laikančių stogo konstrukcijų ir stogo dangų montavimas
43.91 
Stogų dengimas
43.99 
Code: 43.99 
Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota statybos veikla
45.23 
Automagistralių, kelių tiesimas, aerodromų ir sporto įrenginių statyba
41.20 
Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba
42.11 
Code: 42.11 
Kelių ir automagistralių tiesimas
42.12 
Code: 42.12 
Geležinkelių ir požeminių geležinkelių tiesimas
42.99 
Code: 42.99 
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, inžinerinių statinių statyba
45.24 
Vandens statinių statyba
42.21 
Komunalinių nuotekų statinių statyba
42.91 
Code: 42.91 
Vandens statinių statyba
43.99 
Code: 43.99 
Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota statybos veikla
45.25 
Kiti statybos darbai, įskaitant specialiuosius profesinius darbus
42.21 
Komunalinių nuotekų statinių statyba
43.99 
Code: 43.99 
Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota statybos veikla
45.31 
Elektros įrangos ir kitų įtaisų įrengimas
43.21 
Elektros sistemų įrengimas
43.22 
Code: 43.22 
Vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas
43.29 
Code: 43.29 
Kitos įrangos įrengimas
80.20 
Code: 80.20 
Apsaugos sistemų paslaugų veikla
45.32 
Izoliacijos įrengimas
43.29 
Kitos įrangos įrengimas
45.33 
Vandentiekio ir panašių sistemų įrengimas
43.22 
Vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas
45.34 
Kitokių pastatų ir statinių įrengimas
43.21 
Elektros sistemų įrengimas
43.29 
Code: 43.29 
Kitos įrangos įrengimas
45.41 
Tinkavimas
43.31 
Tinkavimas
45.42 
Staliaus dirbinių įrengimas
43.32 
Staliaus dirbinių įrengimas
45.43 
Grindų ir sienų dengimas
43.33 
Grindų ir sienų dengimas
45.44 
Dažymas ir stiklinimas
43.34 
Dažymas ir stiklinimas
45.45 
Kiti baigiamieji statybos darbai
43.39 
Kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai
43.99 
Code: 43.99 
Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota statybos veikla
45.50 
Statybos ar griovimo įrenginių nuoma (su operatorių samdymu)
43.99 
Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota statybos veikla
50.10 
Variklinių transporto priemonių pardavimas
45.11 
Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių pardavimas
45.19 
Code: 45.19 
Kitų variklinių transporto priemonių pardavimas
50.20 
Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas
45.20 
Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas
52.21 
Code: 52.21 
Sausumos transportui būdingų paslaugų veikla
50.30 
Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų pardavimas
45.31 
Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų didmeninė prekyba
45.32 
Code: 45.32 
Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų mažmeninė prekyba
50.40 
Motociklų ir jų atsarginių dalių bei pagalbinių reikmenų pardavimas, techninė priežiūra ir remontas
45.40 
Motociklų ir jų atsarginių dalių bei pagalbinių reikmenų pardavimas, techninė priežiūra ir remontas
50.50 
Automobilių degalų mažmeninė prekyba
47.30 
Automobilių degalų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
51.11 
Žemės ūkio žaliavų, gyvų gyvulių, tekstilės žaliavų ir pusgaminių pardavimo agentų veikla
46.11 
Žemės ūkio žaliavų, gyvų gyvulių, tekstilės žaliavų ir pusgaminių pardavimo agentų veikla
51.12 
Degalų, rūdų, metalų ir pramoninių cheminių preparatų pardavimo agentų veikla
46.12 
Degalų, rūdų, metalų ir pramoninių cheminių preparatų pardavimo agentų veikla
51.13 
Statybinio miško ir statybinių medžiagų pardavimo agentų veikla
46.13 
Statybinio miško ir statybinių medžiagų pardavimo agentų veikla
51.14 
Mašinų, pramonės įrangos, laivų ir lėktuvų pardavimo agentų veikla
46.14 
Mašinų, pramonės įrangos, laivų ir lėktuvų pardavimo agentų veikla
51.15 
Baldų, namų ūkio reikmenų, metalo ir geležies dirbinių pardavimo agentų veikla
46.15 
Baldų, namų ūkio reikmenų, metalo ir geležies dirbinių pardavimo agentų veikla
51.16 
Tekstilės, drabužių, avalynės ir odos dirbinių pardavimo agentų veikla
46.16 
Tekstilės, drabužių, kailių, avalynės ir odos dirbinių pardavimo agentų veikla

Page 16/26  
Top