CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
36.50 
Žaidimų ir žaislų gamyba
32.40 
Žaidimų ir žaislų gamyba
33.19 
Code: 33.19 
Kitos įrangos remontas
36.61 
Dirbtinės bižuterijos gamyba
32.13 
Dirbtinės bižuterijos ir panašių dirbinių gamyba
36.62 
Šluotų ir šepečių gamyba
22.19 
Kitų guminių gaminių gamyba
32.91 
Code: 32.91 
Šluotų ir šepečių gamyba
36.63 
Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba
13.99 
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, tekstilės gaminių ir dirbinių gamyba
15.12 
Code: 15.12 
Lagaminų, rankinių ir panašių reikmenų, balno reikmenų ir pakinktų gamyba
16.29 
Code: 16.29 
Kitų medienos gaminių gamyba; dirbinių iš kamštienos, šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba
17.29 
Code: 17.29 
Kitų popierinių ir kartoninių gaminių gamyba
20.51 
Code: 20.51 
Sprogiųjų medžiagų gamyba
22.19 
Code: 22.19 
Kitų guminių gaminių gamyba
22.23 
Code: 22.23 
Plastikinių statybos dirbinių gamyba
22.29 
Code: 22.29 
Kitų plastikinių gaminių gamyba
25.99 
Code: 25.99 
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, metalo gaminių gamyba
28.99 
Code: 28.99 
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, specialiosios paskirties mašinų gamyba
30.92 
Code: 30.92 
Dviračių ir invalidų vežimėlių gamyba
32.99 
Code: 32.99 
Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba
37.10 
Metalo atliekų ir laužo perdirbimas
38.31 
Mašinų duženų išmontavimas
38.32 
Code: 38.32 
Išrūšiuotų medžiagų atgavimas
37.20 
Ne metalo atliekų ir laužo perdirbimas
38.32 
Išrūšiuotų medžiagų atgavimas
40.11 
Elektros gamyba
35.11 
Elektros gamyba
38.12 
Code: 38.12 
Pavojingųjų atliekų rinkimas
40.12 
Elektros perdavimas
35.12 
Elektros perdavimas
40.13 
Elektros paskirstymas ir pardavimas
35.13 
Elektros paskirstymas
35.14 
Code: 35.14 
Elektros pardavimas
40.21 
Dujų gamyba
35.21 
Dujų gamyba
40.22 
Dujinio kuro paskirstymas ir pardavimas dujotiekiais
35.22 
Dujinio kuro paskirstymas dujotiekiais
35.23 
Code: 35.23 
Dujų pardavimas dujotiekiais
40.30 
Garo ir karšto vandens tiekimas
35.30 
Garo tiekimas ir oro kondicionavimas
41.00 
Vandens rinkimas, valymas ir paskirstymas
36.00 
Vandens rinkimas, valymas ir tiekimas
45.11 
Pastatų nugriovimas, išardymas; žemės darbai
43.11 
Statinių nugriovimas
43.12 
Code: 43.12 
Statybvietės paruošimas
45.12 
Žvalgomasis gręžimas
43.13 
Žvalgomasis gręžimas
45.21 
Bendroji pastatų statyba ir inžinerinių statinių statyba
41.20 
Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba
42.12 
Code: 42.12 
Geležinkelių ir požeminių geležinkelių tiesimas
42.13 
Code: 42.13 
Tiltų ir tunelių statyba
42.21 
Code: 42.21 
Komunalinių nuotekų statinių statyba
42.22 
Code: 42.22 
Komunalinių elektros ir telekomunikacijos statinių statyba
42.99 
Code: 42.99 
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, inžinerinių statinių statyba
43.99 
Code: 43.99 
Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota statybos veikla

Page 15/26  
Top