CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
35.20 
Geležinkelio ir tramvajaus lokomotyvų bei riedmenų gamyba
30.20 
Geležinkelio lokomotyvų bei riedmenų gamyba
33.17 
Code: 33.17 
Kitų transporto priemonių remontas ir techninė priežiūra
35.30 
Orlaivių ir erdvėlaivių gamyba
28.99 
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, specialiosios paskirties mašinų gamyba
30.30 
Code: 30.30 
Orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios įrangos gamyba
33.16 
Code: 33.16 
Orlaivių ir erdvėlaivių remontas ir techninė priežiūra
35.41 
Motociklų gamyba
30.91 
Motociklų gamyba
35.42 
Dviračių gamyba
30.92 
Dviračių ir invalidų vežimėlių gamyba
35.43 
Invalidų vežimėlių gamyba
30.92 
Dviračių ir invalidų vežimėlių gamyba
33.17 
Code: 33.17 
Kitų transporto priemonių remontas ir techninė priežiūra
35.50 
Kitos, niekur kitur nepriskirtos, transporto įrangos gamyba
28.22 
Kėlimo ir krovimo įrangos gamyba
30.99 
Code: 30.99 
Kitos, niekur kitur nepriskirtos, transporto įrangos gamyba
31.01 
Code: 31.01 
Įstaigos ir prekybos įmonių (parduotuvių) baldų gamyba
33.11 
Code: 33.11 
Metalo gaminių remontas
33.17 
Code: 33.17 
Kitų transporto priemonių remontas ir techninė priežiūra
36 
BALDŲ GAMYBA; KITA, NIEKUR KITUR NEPRISKIRTA, GAMYBA
33.20 
Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas
36.11 
Kėdžių ir sėdimųjų baldų gamyba
29.32 
Variklinių transporto priemonių ir jų kitų dalių bei reikmenų gamyba
30.11 
Code: 30.11 
Laivų ir plūdriųjų konstrukcijų statyba
30.20 
Code: 30.20 
Geležinkelio lokomotyvų bei riedmenų gamyba
30.30 
Code: 30.30 
Orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios įrangos gamyba
31.01 
Code: 31.01 
Įstaigos ir prekybos įmonių (parduotuvių) baldų gamyba
31.02 
Code: 31.02 
Virtuvės baldų gamyba
31.09 
Code: 31.09 
Kitų baldų gamyba
95.24 
Code: 95.24 
Baldų ir interjero reikmenų taisymas
36.12 
Kitų įstaigos ir prekybos įmonių (parduotuvių) baldų gamyba
28.23 
Įstaigos mašinų ir įrangos (išskyrus kompiuterius ir išorinę įrangą) gamyba
31.01 
Code: 31.01 
Įstaigos ir prekybos įmonių (parduotuvių) baldų gamyba
95.24 
Code: 95.24 
Baldų ir interjero reikmenų taisymas
36.13 
Kitų virtuvės baldų gamyba
31.02 
Virtuvės baldų gamyba
95.24 
Code: 95.24 
Baldų ir interjero reikmenų taisymas
36.14 
Kitų baldų gamyba
31.09 
Kitų baldų gamyba
95.24 
Code: 95.24 
Baldų ir interjero reikmenų taisymas
36.15 
Čiužinių gamyba
31.03 
Čiužinių gamyba
36.21 
Monetų kalimas
32.11 
Monetų kalimas
36.22 
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, papuošalų, juvelyrinių ir panašių gaminių bei dirbinių gamyba
32.12 
Papuošalų, juvelyrinių ir panašių dirbinių gamyba
36.30 
Muzikos instrumentų gamyba
32.20 
Muzikos instrumentų gamyba
33.19 
Code: 33.19 
Kitos įrangos remontas
95.29 
Code: 95.29 
Kitų asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas
36.40 
Sporto reikmenų gamyba
32.30 
Sporto reikmenų gamyba
32.99 
Code: 32.99 
Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba
36.50 
Žaidimų ir žaislų gamyba
26.40 
Vartotojiškos elektroninės įrangos gamyba
28.99 
Code: 28.99 
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, specialiosios paskirties mašinų gamyba

Page 14/26  
Top