CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
32.30 
Televizijos ir radijo imtuvų, garso ir vaizdo įrašymo ar atkūrimo aparatūros bei su ja susijusių reikmenų gamyba
26.40 
Vartotojiškos elektroninės įrangos gamyba
26.70 
Code: 26.70 
Optinių prietaisų ir fotografijos įrangos gamyba
28.23 
Code: 28.23 
Įstaigos mašinų ir įrangos (išskyrus kompiuterius ir išorinę įrangą) gamyba
33.13 
Code: 33.13 
Elektroninės ir optinės įrangos remontas
33 
MEDICINOS, TIKSLIŲJŲ IR OPTINIŲ PRIETAISŲ, ĮVAIRIŲ TIPŲ LAIKRODŽIŲ GAMYBA
33.20 
Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas
33.10 
Medicinos ir chirurgijos įrangos bei ortopedijos aparatų gamyba
26.60 
Švitinimo, elektromedicininės ir elektroterapinės įrangos gamyba
32.50 
Code: 32.50 
Medicinos ir odontologijos prietaisų, instrumentų ir reikmenų gamyba
32.99 
Code: 32.99 
Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba
33.13 
Code: 33.13 
Elektroninės ir optinės įrangos remontas
33.14 
Code: 33.14 
Elektros įrangos remontas
33.20 
Matavimo, tikrinimo, bandymo, navigacijos ir kitos paskirties, išskyrus technologinių procesų valdymo įrangą, prietaisų arba aparatų gamyba
26.51 
Matavimo, bandymo, navigacinės ir kontrolės įrangos prietaisų ir aparatų gamyba
26.70 
Code: 26.70 
Optinių prietaisų ir fotografijos įrangos gamyba
28.29 
Code: 28.29 
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, bendrosios paskirties mašinų ir įrangos gamyba
28.99 
Code: 28.99 
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, specialiosios paskirties mašinų gamyba
32.50 
Code: 32.50 
Medicinos ir odontologijos prietaisų, instrumentų ir reikmenų gamyba
33.13 
Code: 33.13 
Elektroninės ir optinės įrangos remontas
33.14 
Code: 33.14 
Elektros įrangos remontas
33.30 
Technologinių procesų valdymo įrangos gamyba
33.20 
Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas
33.40 
Optinių įtaisų ir fotografijos įrangos gamyba
26.70 
Optinių prietaisų ir fotografijos įrangos gamyba
27.31 
Code: 27.31 
Skaidulinės optikos kabelių gamyba
28.99 
Code: 28.99 
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, specialiosios paskirties mašinų gamyba
32.50 
Code: 32.50 
Medicinos ir odontologijos prietaisų, instrumentų ir reikmenų gamyba
33.13 
Code: 33.13 
Elektroninės ir optinės įrangos remontas
33.50 
Įvairių tipų laikrodžių gamyba
26.52 
Įvairių tipų laikrodžių gamyba
32.12 
Code: 32.12 
Papuošalų, juvelyrinių ir panašių dirbinių gamyba
32.13 
Code: 32.13 
Dirbtinės bižuterijos ir panašių dirbinių gamyba
33.13 
Code: 33.13 
Elektroninės ir optinės įrangos remontas
34 
VARIKLINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ, PRIEKABŲ IR PUSPRIEKABIŲ GAMYBA
33.20 
Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas
34.10 
Variklinių transporto priemonių gamyba
28.92 
Kasybos, karjerų eksploatavimo ir statybos mašinų gamyba
29.10 
Code: 29.10 
Variklinių transporto priemonių gamyba
30.91 
Code: 30.91 
Motociklų gamyba
34.20 
Variklinių transporto priemonių kėbulų gamyba; priekabų ir puspriekabių gamyba
29.20 
Variklinių transporto priemonių kėbulų gamyba; priekabų ir puspriekabių gamyba
33.11 
Code: 33.11 
Metalo gaminių remontas
34.30 
Variklinių transporto priemonių ir jų variklių dalių bei pagalbinių reikmenų gamyba
28.11 
Variklių ir turbinų, išskyrus orlaivių, transporto priemonių ir motociklų variklius, gamyba
29.32 
Code: 29.32 
Variklinių transporto priemonių ir jų kitų dalių bei reikmenų gamyba
35 
KITOS TRANSPORTO ĮRANGOS GAMYBA
33.20 
Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas
35.11 
Laivų statyba ir remontas
30.11 
Laivų ir plūdriųjų konstrukcijų statyba
33.15 
Code: 33.15 
Įvairių tipų laivų remontas ir techninė priežiūra
35.12 
Pramoginių ir sportinių katerių (laivų ) statyba bei remontas
30.12 
Pramoginių ir sportinių katerių (laivų) statyba
33.15 
Code: 33.15 
Įvairių tipų laivų remontas ir techninė priežiūra

Page 13/26  
Top