CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
31.10 
Elektros variklių, generatorių ir transformatorių gamyba
26.11 
Elektroninių komponentų gamyba
27.11 
Code: 27.11 
Elektros variklių, generatorių ir transformatorių gamyba
33.13 
Code: 33.13 
Elektroninės ir optinės įrangos remontas
33.14 
Code: 33.14 
Elektros įrangos remontas
31.20 
Elektros skirstomosios ir valdymo įrangos gamyba
26.11 
Elektroninių komponentų gamyba
27.12 
Code: 27.12 
Elektros skirstomosios ir valdymo įrangos gamyba
27.33 
Code: 27.33 
Instaliacijos įtaisų gamyba
27.90 
Code: 27.90 
Kitos elektros įrangos gamyba
33.14 
Code: 33.14 
Elektros įrangos remontas
31.30 
Izoliuotųjų laidų ir kabelių gamyba
26.11 
Elektroninių komponentų gamyba
27.31 
Code: 27.31 
Skaidulinės optikos kabelių gamyba
27.32 
Code: 27.32 
Kitų elektronikos bei elektros laidų ir kabelių gamyba
27.90 
Code: 27.90 
Kitos elektros įrangos gamyba
31.40 
Akumuliatorių, galvaninių elementų ir galvaninių baterijų gamyba
27.20 
Baterijų ir akumuliatorių gamyba
31.50 
Apšvietimo įrangos ir elektros lempų gamyba
27.40 
Elektros apšvietimo įrangos gamyba
31.61 
Kitos, niekur kitur nepriskirtos, variklių ir transporto priemonių elektrinės įrangos gamyba
27.40 
Elektros apšvietimo įrangos gamyba
29.31 
Code: 29.31 
Variklinių transporto priemonių ir jų elektros ir elektroninės įrangos gamyba
31.62 
Kitos, niekur kitur nepriskirtos, elektrinės įrangos gamyba
23.44 
Kitų techninės paskirties keraminių gaminių ir dirbinių gamyba
25.99 
Code: 25.99 
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, metalo gaminių gamyba
26.30 
Code: 26.30 
Ryšių įrangos gamyba
26.51 
Code: 26.51 
Matavimo, bandymo, navigacinės ir kontrolės įrangos prietaisų ir aparatų gamyba
27.11 
Code: 27.11 
Elektros variklių, generatorių ir transformatorių gamyba
27.40 
Code: 27.40 
Elektros apšvietimo įrangos gamyba
27.90 
Code: 27.90 
Kitos elektros įrangos gamyba
28.49 
Code: 28.49 
Kitų staklių gamyba
28.99 
Code: 28.99 
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, specialiosios paskirties mašinų gamyba
29.31 
Code: 29.31 
Variklinių transporto priemonių ir jų elektros ir elektroninės įrangos gamyba
30.20 
Code: 30.20 
Geležinkelio lokomotyvų bei riedmenų gamyba
33.13 
Code: 33.13 
Elektroninės ir optinės įrangos remontas
33.14 
Code: 33.14 
Elektros įrangos remontas
32 
RADIJO, TELEVIZIJOS IR RYŠIŲ ĮRANGOS BEI APARATŪROS GAMYBA
33.20 
Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas
32.10 
Elektroninių lempų ir vamzdžių bei kitų elektroninių komponentų gamyba
26.11 
Elektroninių komponentų gamyba
26.12 
Code: 26.12 
Sumontuotų elektroninių plokščių gamyba
27.90 
Code: 27.90 
Kitos elektros įrangos gamyba
33.13 
Code: 33.13 
Elektroninės ir optinės įrangos remontas
32.20 
Televizijos ir radijo siųstuvų, laidinės telefonijos ir telegrafijos aparatūros gamyba
26.30 
Ryšių įrangos gamyba
95.12 
Code: 95.12 
Ryšių įrangos remontas
32.30 
Televizijos ir radijo imtuvų, garso ir vaizdo įrašymo ar atkūrimo aparatūros bei su ja susijusių reikmenų gamyba
26.11 
Elektroninių komponentų gamyba
26.20 
Code: 26.20 
Kompiuterių ir išorinės įrangos gamyba
26.30 
Code: 26.30 
Ryšių įrangos gamyba

Page 12/26  
Top