CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
23.30 
Branduolinio kuro perdirbimas
38.12 
Pavojingųjų atliekų rinkimas
38.22 
Code: 38.22 
Pavojingųjų atliekų tvarkymas ir šalinimas
24.11 
Pramoninių dujų gamyba
20.11 
Pramoninių dujų gamyba
24.12 
Dažiklių ir pigmentų gamyba
20.12 
Dažiklių ir pigmentų gamyba
24.13 
Kitų pagrindinių neorganinių chemikalų gamyba
20.13 
Kitų pagrindinių neorganinių chemikalų gamyba
24.14 
Kitų pagrindinių organinių chemikalų gamyba
19.10 
Koksavimo krosnių produktų gamyba
20.14 
Code: 20.14 
Kitų pagrindinių organinių chemikalų gamyba
24.15 
Trąšų ir azoto junginių gamyba
20.15 
Trąšų ir azoto junginių gamyba
38.21 
Code: 38.21 
Nepavojingųjų atliekų tvarkymas ir šalinimas
24.16 
Pirminių plastikų gamyba
20.16 
Pirminių plastikų gamyba
24.17 
Pirminio sintetinio kaučiuko gamyba
20.17 
Pirminio sintetinio kaučiuko gamyba
24.20 
Pesticidų ir kitų agrocheminių medžiagų gamyba
20.20 
Pesticidų ir kitų agrocheminių medžiagų gamyba
24.30 
Dažų, lakų ir panašių dangų medžiagų, spaustuvinių dažų ir mastikų gamyba
20.30 
Dažų, lakų ir panašių dangų medžiagų, spaustuvinių dažų ir mastikų gamyba
24.41 
Pagrindinių vaistų pramonės gaminių gamyba
21.10 
Pagrindinių vaistų pramonės gaminių gamyba
24.42 
Farmacinių preparatų gamyba
21.20 
Farmacinių preparatų gamyba
32.50 
Code: 32.50 
Medicinos ir odontologijos prietaisų, instrumentų ir reikmenų gamyba
24.51 
Muilo ir ploviklių, valiklių ir blizgiklių gamyba
20.41 
Muilo ir ploviklių, valiklių ir blizgiklių gamyba
20.42 
Code: 20.42 
Kvepalų ir tualeto priemonių gamyba
24.52 
Kvepalų ir tualeto priemonių gamyba
20.42 
Kvepalų ir tualeto priemonių gamyba
24.61 
Sprogiųjų medžiagų gamyba
20.51 
Sprogiųjų medžiagų gamyba
24.62 
Klijų ir želatinos gamyba
20.52 
Klijų gamyba
20.59 
Code: 20.59 
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, cheminių medžiagų gamyba
24.63 
Eterinio aliejaus gamyba
20.53 
Eterinio aliejaus gamyba
24.64 
Cheminių fotografinių medžiagų gamyba
20.59 
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, cheminių medžiagų gamyba
24.65 
Parengtų naudoti, bet neįrašytų laikmenų gamyba
26.80 
Magnetinių ir optinių laikmenų gamyba
24.66 
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, cheminių medžiagų gamyba
20.59 
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, cheminių medžiagų gamyba
26.11 
Code: 26.11 
Elektroninių komponentų gamyba
24.70 
Cheminių pluoštų gamyba
20.60 
Cheminių pluoštų gamyba
25.11 
Guminių padangų ir kamerų gamyba
22.11 
Guminių padangų ir kamerų gamyba; guminių padangų restauravimas ir atnaujinimas
25.12 
Guminių padangų restauravimas ir atnaujinimas
22.11 
Guminių padangų ir kamerų gamyba; guminių padangų restauravimas ir atnaujinimas
25.13 
Kitų guminių gaminių gamyba
22.19 
Kitų guminių gaminių gamyba
32.50 
Code: 32.50 
Medicinos ir odontologijos prietaisų, instrumentų ir reikmenų gamyba
32.99 
Code: 32.99 
Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba
33.19 
Code: 33.19 
Kitos įrangos remontas
25.21 
Plastikinių plokščių, lakštų, vamzdžių ir profiliuočių gamyba
22.21 
Plastikinių plokščių, lakštų, vamzdžių ir profiliuočių gamyba
33.19 
Code: 33.19 
Kitos įrangos remontas
33.20 
Code: 33.20 
Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas
25.22 
Plastikinių pakuočių gamyba
22.22 
Plastikinių pakuočių gamyba
25.23 
Plastikinių statybos dirbinių gamyba
22.23 
Plastikinių statybos dirbinių gamyba
27.33 
Code: 27.33 
Instaliacijos įtaisų gamyba

Page 7/26  
Top