CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
92.62 
Kita sportinė veikla
93.19 
Kita sportinė veikla
93.29 
Code: 93.29 
Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla
92.71 
Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veikla
92.00 
Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veikla
92.72 
Kita, niekur kitur nepriskirta, poilsio organizavimo veikla
01.62 
Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla
78.10 
Code: 78.10 
Įdarbinimo agentūrų veikla
79.90 
Code: 79.90 
Kitų išankstinio užsakymo ir susijusių paslaugų veikla
93.29 
Code: 93.29 
Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla
93.01 
Tekstilės ir kailių gaminių skalbimas ir sausasis valymas
96.01 
Tekstilės ir kailių gaminių skalbimas ir (sausasis) valymas
93.02 
Kirpyklų ir kitų grožio salonų veikla
96.02 
Kirpyklų ir kitų grožio salonų veikla
93.03 
Laidotuvės ir su jomis susijusi veikla
96.03 
Laidotuvių ir su jomis susijusi veikla
93.04 
Fizinės gerovės užtikrinimo veikla
93.13 
Kūno rengybos centrų veikla
96.04 
Code: 96.04 
Fizinės gerovės užtikrinimo veikla
93.05 
Kita, niekur kitur nepriskirta, aptarnavimo veikla
85.51 
Sportinis ir rekreacinis švietimas
96.09 
Code: 96.09 
Kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla
95.00 
Privačių namų ūkių, samdančių namų ūkio darbininkus, veikla
97.00 
Namų ūkių, samdančių namų ūkio personalą, veikla
96.00 
Privačių namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms skirtų nediferencijuojamų produktų ar reikmenų gamyba
98.10 
Privačių namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių ar reikmenų gamyba
97.00 
Privačių namų ūkių, kaip asmeninėms reikmėms reikalingų paslaugų teikėju, nediferencijuota veikla
98.20 
Privačių namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų paslaugų teikimu
99.00 
Eksteritorialinių organizacijų ir įstaiga veikla
99.00 
Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veikla

Page 26/26  
Top