CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
90.03 
Sanitarinė, žemės, vandens bei grunto gerinimo ir panaši veikla
81.29 
Kita valymo veikla
91.11 
Verslininkų ir darbdavių organizacijų veikla
94.11 
Verslininkų ir darbdavių narystės organizacijų veikla
91.12 
Profesinių organizacijų veikla
94.12 
Profesinių narystės organizacijų veikla
91.20 
Profesinių sąjungų veikla
94.20 
Profesinių sąjungų veikla
91.31 
Religinių organizacijų veikla
94.91 
Religinių organizacijų veikla
91.32 
Politinių organizacijų veikla
94.92 
Politinių organizacijų veikla
91.33 
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla
94.99 
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla
92.11 
Kino filmų ir vaizdajuosčių gamyba
59.11 
Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba
59.12 
Code: 59.12 
Pagamintų kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų meninis apipavidalinimas
59.20 
Code: 59.20 
Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba
92.12 
Kino filmų ir vaizdajuosčių platinimas
59.13 
Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų platinimas
92.13 
Kino filmų rodymas
59.14 
Kino filmų rodymas
92.20 
Radijo ir televizijos veikla
59.11 
Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba
59.20 
Code: 59.20 
Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba
60.10 
Code: 60.10 
Radijo programų transliavimas
60.20 
Code: 60.20 
Televizijos programų rengimas ir transliavimas
92.31 
Meninė ir literatūrinė kūryba ir interpretavimas
90.01 
Scenos pastatymų veikla
90.02 
Code: 90.02 
Scenos pastatymams būdingų paslaugų veikla
90.03 
Code: 90.03 
Meninė kūryba
92.32 
Meno įrenginių eksploatavimo veikla
79.90 
Kitų išankstinio užsakymo ir susijusių paslaugų veikla
90.02 
Code: 90.02 
Scenos pastatymams būdingų paslaugų veikla
90.04 
Code: 90.04 
Meno įrenginių eksploatavimo veikla
92.33 
Mugių ir atrakcionų parkų veikla
93.21 
Atrakcionų ir teminių parkų veikla
92.34 
Kita, niekur kitur nepriskirta, pramoginė veikla
79.90 
Kitų išankstinio užsakymo ir susijusių paslaugų veikla
85.52 
Code: 85.52 
Kultūrinis švietimas
90.01 
Code: 90.01 
Scenos pastatymų veikla
90.02 
Code: 90.02 
Scenos pastatymams būdingų paslaugų veikla
93.29 
Code: 93.29 
Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla
92.40 
Naujienų agentūrų veikla
63.91 
Naujienų agentūrų veikla
74.20 
Code: 74.20 
Fotografavimo veikla
90.03 
Code: 90.03 
Meninė kūryba
92.51 
Bibliotekų ir archyvų veikla
91.01 
Bibliotekų ir archyvų veikla
92.52 
Muziejų veikla ir istorinių vietovių bei pastatų saugojimas
91.02 
Muziejų veikla
91.03 
Code: 91.03 
Istorinių vietų ir pastatų bei panašių turistų lankomų vietų eksploatavimas
92.53 
Botanikos ir zoologijos sodų bei gamtos rezervatų veikla
91.04 
Botanikos ir zoologijos sodų bei gamtos rezervatų veikla
92.61 
Sporto arenų ir stadionų eksploatavimo veikla
93.11 
Sporto įrenginių eksploatavimas
92.62 
Kita sportinė veikla
79.90 
Kitų išankstinio užsakymo ir susijusių paslaugų veikla
85.51 
Code: 85.51 
Sportinis ir rekreacinis švietimas
93.11 
Code: 93.11 
Sporto įrenginių eksploatavimas
93.12 
Code: 93.12 
Sporto klubų veikla

Page 25/26  
Top