CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
01.24 
Naminių paukščių auginimas
01.47 
Naminių paukščių auginimas
01.25 
Kita gyvulininkystė
01.44 
Kupranugarių ir Camelidae šeimos gyvūnų auginimas
01.49 
Code: 01.49 
Kitų gyvūnų auginimas
03.22 
Code: 03.22 
Gėlųjų vandenų akvakultūra
01.30 
Žemės ūkio augalų ir gyvulių auginimas (mišrusis žemės ūkis)
01.50 
Mišrusis žemės ūkis
01.41 
Žemės ūkio paslaugų veikla; dekoratyvinė sodininkystė
01.61 
Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
01.63 
Code: 01.63 
Derliaus apdorojimo veikla
01.64 
Code: 01.64 
Sėklininkystė
10.39 
Code: 10.39 
Kitas vaisių ir daržovių perdirbimas ir konservavimas
81.30 
Code: 81.30 
Kraštovaizdžio tvarkymas
01.42 
Gyvulininkystės paslaugų veikla, išskyrus veterinariją
01.62 
Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla
01.50 
Medžioklė, gaudymas spąstais ir medžiojamųjų gyvūnų veisimas bei susijusių paslaugų veikla
01.70 
Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla
94.99 
Code: 94.99 
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla
02.01 
Miškininkystė ir medienos ruoša
01.29 
Kitų daugiamečių augalų auginimas
02.10 
Code: 02.10 
Miško medžių auginimas ir kita miškininkystės veikla
02.20 
Code: 02.20 
Medienos ruoša
02.30 
Code: 02.30 
Laukinių ne medžių produktų rinkimas
16.10 
Code: 16.10 
Medienos pjaustymas ir obliavimas
02.02 
Paslaugų, susijusių su miškininkyste ir medienos ruoša, veikla
02.40 
Miškininkystei būdingų paslaugų veikla
05.01 
Žvejyba
03.11 
Jūrinė žvejyba
03.12 
Code: 03.12 
Gėlųjų vandenų žvejyba
70.22 
Code: 70.22 
Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla
05.02 
Žuvų auginimas
03.21 
Jūrinė akvakultūra
03.22 
Code: 03.22 
Gėlųjų vandenų akvakultūra
10.10 
Juodųjų akmens anglių (antracito) kasyba ir aglomeravimas
05.10 
Juodųjų akmens anglių (antracito) kasyba
09.90 
Code: 09.90 
Kitai kasybai ir karjerų eksploatavimui būdingų paslaugų veikla
19.20 
Code: 19.20 
Rafinuotų naftos produktų gamyba
10.20 
Rusvųjų anglių kasyba ir aglomeravimas
05.20 
Rusvųjų anglių kasyba
09.90 
Code: 09.90 
Kitai kasybai ir karjerų eksploatavimui būdingų paslaugų veikla
19.20 
Code: 19.20 
Rafinuotų naftos produktų gamyba
10.30 
Durpių gavyba ir aglomeravimas
08.92 
Durpių gavyba
09.90 
Code: 09.90 
Kitai kasybai ir karjerų eksploatavimui būdingų paslaugų veikla
19.20 
Code: 19.20 
Rafinuotų naftos produktų gamyba
11.10 
Nevalytos naftos ir gamtinių dujų gavyba
06.10 
Žalios naftos gavyba
06.20 
Code: 06.20 
Gamtinių dujų gavyba
09.10 
Code: 09.10 
Naftos ir gamtinių dujų gavybai būdingų paslaugų veikla
52.21 
Code: 52.21 
Sausumos transportui būdingų paslaugų veikla
52.22 
Code: 52.22 
Vandens transportui būdingų paslaugų veikla
11.20 
Paslaugų veikla, būdinga naftos ir dujų gavybai, išskyrus žvalgybą
09.10 
Naftos ir gamtinių dujų gavybai būdingų paslaugų veikla
12.00 
Urano ir torio rūdų kasyba
07.21 
Urano ir torio rūdų kasyba

Page 2/26  
Top