CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
51.55 
Chemijos produktų didmeninė prekyba
46.75 
Chemijos produktų didmeninė prekyba
46.76 
Code: 46.76 
Kitų tarpinių produktų didmeninė prekyba
51.56 
Kitų tarpinių produktų didmeninė prekyba
46.76 
Kitų tarpinių produktų didmeninė prekyba
51.57 
Atliekų ir laužo didmeninė prekyba
46.77 
Atliekų ir laužo didmeninė prekyba
51.81 
Staklių didmeninė prekyba
46.62 
Staklių didmeninė prekyba
51.82 
Kasybos, statybos ir statybos inžinerijos mašinų didmeninė prekyba
46.63 
Kasybos, statybos ir statybos inžinerijos mašinų didmeninė prekyba
51.83 
Tekstilės pramonės mašinų bei siuvamųjų ir mezgimo mašinų didmeninė prekyba
46.64 
Tekstilės pramonės mašinų bei siuvamųjų ir mezgimo mašinų didmeninė prekyba
51.84 
Kompiuterių, jų periferinės ir programinės įrangos didmeninė prekyba
46.51 
Kompiuterių, jų išorinės ir programinės įrangos didmeninė prekyba
51.85 
Kitos įstaigos įrangos didmeninė prekyba
46.65 
Įstaigos baldų didmeninė prekyba
46.66 
Code: 46.66 
Kitų įstaigos mašinų ir įrangos didmeninė prekyba
51.86 
Kitų elektroninių dalių ir įrangos didmeninė prekyba
46.52 
Elektroninės ir telekomunikacinės įrangos ir jos dalių didmeninė prekyba
51.87 
Kitų mašinų ir įrangos, naudojamos pramonėje, prekyboje ir navigacijoje, didmeninė prekyba
46.69 
Kitų mašinų ir įrangos didmeninė prekyba
51.88 
Žemės ūkio mašinų, jų priedų ir padargų, įskaitant traktorius, didmeninė prekyba
46.61 
Žemės ūkio mašinų, įrangos ir reikmenų didmeninė prekyba
51.90 
Kita didmeninė prekyba
46.90 
Nespecializuota didmeninė prekyba
52.11 
Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse, kuriose vyrauja maistas, gėrimai ir tabakas
47.11 
Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse, kuriose vyrauja maistas, gėrimai ir tabakas
52.12 
Kita mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse
47.19 
Kita mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse
52.21 
Vaisių, uogų ir daržovių mažmeninė prekyba
47.21 
Vaisių, uogų ir daržovių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
52.22 
Mėsos ir mėsos produktų mažmeninė prekyba
47.22 
Mėsos ir mėsos produktų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
52.23 
Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų mažmeninė prekyba
47.23 
Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
52.24 
Duonos, bandelių, konditerijos gaminių ir cukraus saldumynų mažmeninė prekyba
47.24 
Duonos, bandelių, konditerijos gaminių ir cukraus saldumynų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
52.25 
Svaigiųjų ir kitų gėrimų mažmeninė prekyba
47.25 
Gėrimų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
52.26 
Tabako gaminių mažmeninė prekyba
47.26 
Tabako gaminių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
52.27 
Kita maisto produktų, gėrimų ir tabako mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
47.21 
Vaisių, uogų ir daržovių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
47.29 
Code: 47.29 
Kita maisto produktų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
52.31 
Paruošiantys ir parduodantys vaistus vaistininkai
47.73 
Vaistinių, ruošiančių ir parduodančių vaistus, veikla
52.32 
Medicinos ir ortopedinių prekių mažmeninė prekyba
47.74 
Medicinos ir ortopedinių prekių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
52.33 
Kosmetikos ir tualeto reikmenų mažmeninė prekyba
47.75 
Kosmetikos ir tualeto reikmenų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
52.41 
Tekstilės mažmeninė prekyba
47.51 
Tekstilės gaminių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
52.42 
Drabužių mažmeninė prekyba
47.71 
Drabužių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
52.43 
Avalynės ir odos gaminių mažmeninė prekyba
47.72 
Avalynės ir odos gaminių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
52.44 
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, baldų, apšvietimo įrangos ir namų ūkio reikmenų mažmeninė prekyba
47.53 
Kilimų, kilimėlių, sienų ir grindų dangų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
47.59 
Code: 47.59 
Baldų, apšvietimo įrangos ir kitų namų ūkio prekių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
52.45 
Buitinių elektrinių aparatų arba prietaisų, radijo ir televizijos prekių mažmeninė prekyba
47.43 
Garso ir vaizdo įrangos mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
47.54 
Code: 47.54 
Elektrinių buitinių aparatų ir prietaisų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
47.59 
Code: 47.59 
Baldų, apšvietimo įrangos ir kitų namų ūkio prekių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
47.63 
Code: 47.63 
Muzikos ir vaizdo įrašų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
52.46 
Metalo dirbinių, dažų ir stiklo mažmeninė prekyba
47.52 
Metalo dirbinių, dažų ir stiklo mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
52.47 
Knygų, laikraščių ir raštinės reikmenų mažmeninė prekyba
47.61 
Knygų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
47.62 
Code: 47.62 
Laikraščių ir raštinės reikmenų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
52.48 
Kita mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
47.41 
Kompiuterių, jų išorinės ir programinės įrangos mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

Page 18/26  
Top