CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
29.41 
Nešiojamųjų variklinių įrankių ir aparatų gamyba
28.24 
Variklinių rankinių įrankių gamyba
33.12 
Code: 33.12 
Mašinų remontas
29.42 
Kitų metalo apdirbimo staklių gamyba
28.41 
Metalo formavimo įrangos gamyba
33.12 
Code: 33.12 
Mašinų remontas
29.43 
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, staklių gamyba
27.90 
Kitos elektros įrangos gamyba
28.29 
Code: 28.29 
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, bendrosios paskirties mašinų ir įrangos gamyba
28.49 
Code: 28.49 
Kitų staklių gamyba
33.12 
Code: 33.12 
Mašinų remontas
29.51 
Metalurgijos mašinų gamyba
28.91 
Metalurgijos mašinų gamyba
33.12 
Code: 33.12 
Mašinų remontas
29.52 
Kasybos, karjerų eksploatavimo ir statybos mašinų gamyba
28.92 
Kasybos, karjerų eksploatavimo ir statybos mašinų gamyba
28.99 
Code: 28.99 
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, specialiosios paskirties mašinų gamyba
33.12 
Code: 33.12 
Mašinų remontas
29.53 
Maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo mašinų gamyba
28.30 
Žemės ir miškų ūkio mašinų gamyba
28.93 
Code: 28.93 
Maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo mašinų gamyba
33.12 
Code: 33.12 
Mašinų remontas
29.54 
Tekstilės, drabužių ir odos gaminių gamybos mašinų gamyba
28.94 
Tekstilės, drabužių ir odos gaminių gamybos mašinų gamyba
33.12 
Code: 33.12 
Mašinų remontas
29.55 
Popieriaus ir kartono gamybos mašinų gamyba
28.95 
Popieriaus ir kartono gamybos mašinų gamyba
33.12 
Code: 33.12 
Mašinų remontas
29.56 
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, specialiosios paskirties mašinų gamyba
25.73 
Kitų įrankių gamyba
28.94 
Code: 28.94 
Tekstilės, drabužių ir odos gaminių gamybos mašinų gamyba
28.96 
Code: 28.96 
Plastikų ir gumos gamybos mašinų gamyba
28.99 
Code: 28.99 
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, specialiosios paskirties mašinų gamyba
33.12 
Code: 33.12 
Mašinų remontas
29.60 
Ginklų ir šaudmenų gamyba
25.40 
Ginklų ir šaudmenų gamyba
30.30 
Code: 30.30 
Orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios įrangos gamyba
30.40 
Code: 30.40 
Karinių kovinių transporto priemonių gamyba
33.11 
Code: 33.11 
Metalo gaminių remontas
29.71 
Buitinių elektrinių aparatų arba prietaisų gamyba
27.51 
Buitinių elektrinių aparatų ir prietaisų gamyba
28.21 
Code: 28.21 
Orkaičių, krosnių ir krosnių degiklių gamyba
28.25 
Code: 28.25 
Nebuitinių aušinimo ir vėdinimo įrenginių gamyba
33.14 
Code: 33.14 
Elektros įrangos remontas
29.72 
Buitinių neelektrinių aparatų arba prietaisų gamyba
27.52 
Buitinių neelektrinių aparatų ir prietaisų gamyba
28.21 
Code: 28.21 
Orkaičių, krosnių ir krosnių degiklių gamyba
30 
ĮSTAIGOS ĮRANGOS IR KOMPIUTERIŲ GAMYBA
33.20 
Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas
30.01 
Įstaigos įrangos gamyba
28.23 
Įstaigos mašinų ir įrangos (išskyrus kompiuterius ir išorinę įrangą) gamyba
30.02 
Kompiuterių ir kitos informacijos apdorojimo įrangos gamyba
26.20 
Kompiuterių ir išorinės įrangos gamyba
62.09 
Code: 62.09 
Kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla
31 
KITŲ, NIEKUR KITUR NEPRISKIRTŲ, ELEKTROS MAŠINŲ IR APARATŪROS GAMYBA
33.20 
Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas

Page 11/26  
Top