CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: A gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása az Európai Közösségben, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: A gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása az Európai Közösségben, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
75.21 
Külügyek
88.99 
M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
75.22 
Honvédelem
84.22 
Honvédelem
75.23 
Igazságügy
84.23 
Igazságügy, bíróság
75.24 
Közbiztonság, közrend
84.24 
Közbiztonság, közrend
75.25 
Tűzvédelem
84.25 
Tűzvédelem
75.30 
Kötelező társadalombiztosítás
84.30 
Kötelező társadalombiztosítás
80.10 
Alapfokú oktatás
85.10 
Iskolai előkészítő oktatás
85.20 
Code: 85.20 
Alapfokú oktatás
80.21 
Általános középfokú oktatás
85.31 
Általános középfokú oktatás
80.22 
Szakmai középfokú oktatás
85.32 
Szakmai középfokú oktatás
80.30 
Felsőoktatás
85.41 
Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
85.42 
Code: 85.42 
Felsőfokú oktatás
80.41 
Járművezető-oktatás
85.53 
Járművezető-oktatás
80.42 
Felnőtt- és egyéb oktatás
85.32 
Szakmai középfokú oktatás
85.51 
Code: 85.51 
Sport, szabadidős képzés
85.52 
Code: 85.52 
Kulturális képzés
85.59 
Code: 85.59 
M.n.s. egyéb oktatás
85.11 
Fekvőbeteg-ellátás
86.10 
Fekvőbeteg-ellátás
87.20 
Code: 87.20 
Értelmi fogyatékos, mentális-, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása
85.12 
Járóbeteg-ellátás
86.21 
Általános járóbeteg-ellátás
86.22 
Code: 86.22 
Szakorvosi járóbeteg-ellátás
85.13 
Fogorvosi szakellátás
86.23 
Fogorvosi járóbeteg-ellátás
85.14 
Egyéb humán-egészségügyi ellátás
86.90 
Egyéb humán-egészségügyi ellátás
87.10 
Code: 87.10 
Bentlakásos, nem kórházi ápolás
87.20 
Code: 87.20 
Értelmi fogyatékos, mentális-, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása
87.30 
Code: 87.30 
Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
85.20 
Állat-egészségügyi ellátás
75.00 
Állat-egészségügyi ellátás
85.31 
Szociális ellátás elhelyezéssel
87.20 
Értelmi fogyatékos, mentális-, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása
87.30 
Code: 87.30 
Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
87.90 
Code: 87.90 
Egyéb bentlakásos ellátás
85.32 
Szociális ellátás elhelyezés nélkül
88.10 
Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
88.91 
Code: 88.91 
Gyermekek napközbeni ellátása
88.99 
Code: 88.99 
M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
90.01 
Szennyvíz gyűjtése, -kezelése
37.00 
Szennyvíz gyűjtése, kezelése
90.02 
Egyéb hulladék gyűjtése, kezelése
38.11 
Nem veszélyes hulladék gyűjtése
38.12 
Code: 38.12 
Veszélyes hulladék gyűjtése
38.21 
Code: 38.21 
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
38.22 
Code: 38.22 
Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
90.03 
Szennyeződésmentesítés
38.11 
Nem veszélyes hulladék gyűjtése
39.00 
Code: 39.00 
Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

Page 24/26  
Top