CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: NACE_1_1 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
18.12 
Ostalo tiskanje
21.22 
21.25 
Code: 21.25 
22.22 
Code: 22.22 
18.13 
Usluge pripreme za tisak i objavljivanje
22.24 
22.25 
Code: 22.25 
18.14 
Knjigoveške i srodne usluge
22.23 
18.20 
Umnožavanje snimljenih zapisa
22.31 
22.32 
Code: 22.32 
22.33 
Code: 22.33 
19.10 
Proizvodnja proizvoda koksnih peći
23.10 
24.14 
Code: 24.14 
19.20 
Proizvodnja rafiniranih naftnih proizvoda
10.10 
10.20 
Code: 10.20 
10.30 
Code: 10.30 
23.20 
Code: 23.20 
20.11 
Proizvodnja industrijskih plinova
24.11 
20.12 
Proizvodnja koloranata i pigmenata
24.12 
20.13 
Proizvodnja ostalih anorganskih osnovnih kemikalija
23.30 
24.13 
Code: 24.13 
20.14 
Proizvodnja ostalih organskih osnovnih kemikalija
15.92 
24.14 
Code: 24.14 
20.15 
Proizvodnja gnojiva i dušičnih spojeva
24.15 
20.16 
Proizvodnja plastike u primarnim oblicima
24.16 
20.17 
Proizvodnja sintetičkoga kaučuka u primarnim oblicima
24.17 
20.20 
Proizvodnja pesticida i drugih agrokemijskih proizvoda
24.20 
20.30 
Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova
24.30 
20.41 
Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje
24.51 
20.42 
Proizvodnja parfema i toaletno-kozmetičkih preparata
24.51 
24.52 
Code: 24.52 
20.51 
Proizvodnja eksploziva
24.61 
36.63 
Code: 36.63 
20.52 
Proizvodnja ljepila
24.62 
20.53 
Proizvodnja eteričnih ulja
24.63 
20.59 
Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda, d. n.
24.62 
24.64 
Code: 24.64 
24.66 
Code: 24.66 
20.60 
Proizvodnja umjetnih vlakana
24.70 
21.10 
Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda
24.41 
21.20 
Proizvodnja farmaceutskih pripravaka
23.30 
24.42 
Code: 24.42 

Page 6/26  
Top