CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: NACE_1_1 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
66.29 
Ostale pomoćne djelatnosti u osiguranju i mirovinskim fondovima
67.20 
66.30 
Djelatnosti upravljanja fondovima
67.12 
68.10 
Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina
70.12 
68.20 
Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing)
70.20 
68.31 
Agencije za poslovanje nekretninama
70.31 
68.32 
Upravljanje nekretninama uz naplatu ili na osnovi ugovora
70.32 
69.10 
Pravne djelatnosti
74.11 
69.20 
Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje
74.12 
70.10 
Upravljačke djelatnosti
74.15 
70.21 
Odnosi s javnošću i djelatnosti priopćivanja
74.14 
70.22 
Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
05.01 
74.14 
Code: 74.14 
71.11 
Arhitektonske djelatnosti
74.20 
71.12 
Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje
74.20 
71.20 
Tehničko ispitivanje i analiza
74.30 
72.11 
Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji
73.10 
72.19 
Ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima
73.10 
72.20 
Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim znanostima
73.10 
73.20 
Code: 73.20 
73.11 
Agencije za promidžbu (reklamu i propagandu)
74.40 
73.12 
Oglašavanje preko medija
74.40 
73.20 
Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja
74.13 
74.10 
Specijalizirane dizajnerske djelatnosti
74.87 
74.20 
Fotografske djelatnosti
74.20 
74.81 
Code: 74.81 
92.40 
Code: 92.40 
74.30 
Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača
74.85 
74.90 
Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, d. n.
63.40 
74.14 
Code: 74.14 
74.20 
Code: 74.20 
74.60 
Code: 74.60 
74.87 
Code: 74.87 
75.00 
Veterinarske djelatnosti
85.20 
77.11 
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije
71.10 
77.12 
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) kamiona
71.21 
77.21 
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) opreme za rekraciju i sport
71.40 
77.22 
Iznajmljivanje videokaseta i diskova
71.40 
77.29 
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
71.40 
77.31 
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) poljoprivrednih strojeva i opreme
71.31 
77.32 
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) strojeva i opreme za građevinarstvo i inženjerstvo
71.32 

Page 22/26  
Top