CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: NACE_1_1 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
01.63 
Djelatnosti koje se obavljaju nakon žetve usjeva (priprema usjeva za primarna tržišta)
01.41 
01.64 
Dorada sjemena za sjemenski materijal
01.11 
01.12 
Code: 01.12 
01.13 
Code: 01.13 
01.41 
Code: 01.41 
01.70 
Lov, stupičarenje i uslužne djelatnosti povezane s njima
01.50 
02.10 
Uzgoj šuma i ostale djelatnosti u šumarstvu povezane s njime
01.12 
02.01 
Code: 02.01 
02.20 
Sječa drva
02.01 
02.30 
Skupljanje šumskih plodova i proizvoda, osim šumskih sortimenata
01.12 
01.13 
Code: 01.13 
02.01 
Code: 02.01 
02.40 
Pomoćne usluge u šumarstvu
02.02 
74.14 
Code: 74.14 
03.11 
Morski ribolov
05.01 
03.12 
Slatkovodni ribolov
05.01 
03.21 
Morska akvakultura
05.02 
03.22 
Slatkovodna akvakultura
01.25 
05.02 
Code: 05.02 
05.10 
Vađenje kamenog ugljena
10.10 
05.20 
Vađenje lignita
10.20 
06.10 
Vađenje sirove nafte
11.10 
06.20 
Vađenje prirodnog plina
11.10 
07.10 
Vađenje željeznih ruda
13.10 
07.21 
Vađenje uranovih i torijevih ruda
12.00 
07.29 
Vađenje ostalih ruda obojenih metala
13.20 
08.11 
Vađenje ukrasnoga kamena i kamena za gradnju, vapnenca, gipsa, krede i škriljevca
14.11 
14.12 
Code: 14.12 
14.13 
Code: 14.13 
08.12 
Djelatnosti šljunčara i pješčara; vađenje gline i kaolina
14.21 
14.22 
Code: 14.22 
08.91 
Vađenje minerala za kemikalije i gnojiva
14.30 
08.92 
Vađenje treseta
10.30 
08.93 
Vađenje soli
14.40 
08.99 
Vađenje ostalih ruda i kamena, d. n.
14.50 
09.10 
Pomoćne djelatnosti za vađenje nafte i prirodnog plina
11.10 
11.20 
Code: 11.20 
09.90 
Pomoćne djelatnosti za ostalo rudarstvo i vađenje
10.10 
10.20 
Code: 10.20 
10.30 
Code: 10.30 

Page 2/26  
Top