CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: NACE_1_1 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
47.81 
Trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima na štandovima i tržnicama
52.62 
47.82 
Trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na štandovima i tržnicama
52.62 
47.89 
Trgovina na malo ostalom robom na štandovima i tržnicama
52.62 
47.91 
Trgovina na malo preko pošte ili interneta
52.61 
52.63 
Code: 52.63 
47.99 
Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica
52.63 
49.10 
Željeznički prijevoz putnika, međugradski
60.10 
49.20 
Željeznički prijevoz robe
60.10 
49.31 
Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika
60.21 
49.32 
Taksi služba
60.22 
49.39 
Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n.
60.21 
60.23 
Code: 60.23 
49.41 
Cestovni prijevoz robe
60.24 
49.42 
Usluge preseljenja
60.24 
49.50 
Cjevovodni transport
60.30 
50.10 
Pomorski i obalni prijevoz putnika
61.10 
50.20 
Pomorski i obalni prijevoz robe
61.10 
50.30 
Prijevoz putnika unutrašnjim vodenim putovima
61.20 
50.40 
Prijevoz robe unutrašnjim vodenim putovima
61.20 
51.10 
Zračni prijevoz putnika
62.10 
62.20 
Code: 62.20 
51.21 
Zračni prijevoz robe
62.10 
62.20 
Code: 62.20 
51.22 
Svemirski prijevoz
62.30 
52.10 
Skladištenje robe
63.12 
52.21 
Uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom
11.10 
50.20 
Code: 50.20 
60.10 
Code: 60.10 
63.21 
Code: 63.21 
52.22 
Uslužne djelatnosti u vezi s vodenim prijevozom
11.10 
61.10 
Code: 61.10 
61.20 
Code: 61.20 
63.22 
Code: 63.22 
52.23 
Uslužne djelatnosti u vezi sa zračnim prijevozom
62.30 
63.23 
Code: 63.23 
52.24 
Prekrcaj tereta
63.11 
52.29 
Ostale prateće djelatnosti u prijevozu
63.40 
53.10 
Djelatnosti pružanja univerzalnih poštanskih usluga
64.11 
53.20 
Djelatnosti pružanja ostalih poštanskih i kurirskih usluga
64.12 
55.10 
Hoteli i sličan smještaj
55.10 

Page 19/26  
Top