CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: NACE_1_1 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
84.11 
Opće djelatnosti javne uprave
75.11 
75.14 
Code: 75.14 
84.12 
Reguliranje djelatnosti subjekata koji pružaju zdravstvenu zaštitu, usluge u obrazovanju i kulturi i druge društvene usluge, osim obveznoga socijalnog osiguranja
75.12 
84.13 
Reguliranje i poboljšavanje poslovanja u gospodarstvu
75.13 
84.21 
Vanjski poslovi
75.21 
84.22 
Poslovi obrane
75.22 
84.23 
Sudske i pravosudne djelatnosti
75.23 
84.24 
Poslovi javnog reda i sigurnosti
75.24 
84.25 
Djelatnosti vatrogasne službe
75.25 
84.30 
Djelatnosti obveznoga socijalnog osiguranja
75.30 
85.10 
Predškolsko obrazovanje
80.10 
85.20 
Osnovno obrazovanje
80.10 
85.31 
Opće srednje obrazovanje
80.21 
85.32 
Tehničko i strukovno srednje obrazovanje
63.22 
63.23 
Code: 63.23 
80.22 
Code: 80.22 
80.42 
Code: 80.42 
85.41 
Obrazovanje nakon srednjeg koje nije visoko
80.30 
85.42 
Visoko obrazovanje
80.30 
85.51 
Obrazovanje i poučavanje u području sporta i rekreacije
80.42 
92.62 
Code: 92.62 
93.05 
Code: 93.05 
85.52 
Obrazovanje i poučavanje u području kulture
80.42 
92.34 
Code: 92.34 
85.53 
Djelatnosti vozačkih škola
80.41 
85.59 
Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n.
80.42 
85.60 
Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju
74.14 
86.10 
Djelatnosti bolnica
85.11 
86.21 
Djelatnosti opće medicinske prakse
85.12 
86.22 
Djelatnosti specijalističke medicinske prakse
85.12 
86.23 
Djelatnosti stomatološke prakse
85.13 
86.90 
Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite
85.14 
87.10 
Djelatnosti ustanova za njegu
85.14 
87.20 
Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za osobe s teškoćama u razvoju, duševno bolesne i osobe ovisne o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima
85.11 
85.14 
Code: 85.14 
85.31 
Code: 85.31 
87.30 
Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom
85.14 
85.31 
Code: 85.31 
87.90 
Ostale djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem
85.31 
88.10 
Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom
85.32 

Page 24/26  
Top