CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: NACE_1_1 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
77.33 
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) uredskih strojeva i opreme (uključujući računala)
71.33 
77.34 
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava
71.22 
77.35 
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) zračnih prijevoznih sredstava
71.23 
77.39 
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih strojeva, opreme i materijalnih dobara, d. n.
71.21 
71.32 
Code: 71.32 
71.34 
Code: 71.34 
77.40 
Davanje u zakup (leasing) prava na uporabu intelektualnog vlasnišva i sličnih proizvoda, osim radova koji su zaštićeni autorskim pravima
74.87 
78.10 
Djelatnosti agencija za zapošljavanje
74.50 
92.72 
Code: 92.72 
78.20 
Djelatnosti agencija za privremeno zapošljavanje
74.50 
78.30 
Ostalo ustupanje ljudskih resursa
74.50 
79.11 
Djelatnosti putničkih agencija
63.30 
79.12 
Djelatnosti organizatora putovanja (turoperatora)
63.30 
79.90 
Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti povezane s njima
63.30 
92.32 
Code: 92.32 
92.34 
Code: 92.34 
92.62 
Code: 92.62 
92.72 
Code: 92.72 
80.10 
Djelatnosti privatne zaštite
74.60 
80.20 
Usluge zaštite uz pomoć sigurnosnih sustava
45.31 
74.60 
Code: 74.60 
80.30 
Istražne djelatnosti
74.60 
81.10 
Upravljanje zgradama
70.32 
75.14 
Code: 75.14 
81.21 
Osnovno čišćenje zgrada
74.70 
81.22 
Ostale djelatnosti čišćenja zgrada i objekata
74.70 
81.29 
Ostale djelatnosti čišćenja
74.70 
90.03 
Code: 90.03 
81.30 
Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika
01.41 
82.11 
Kombinirane uredske administrativne uslužne djelatnosti
74.85 
82.19 
Fotokopiranje, priprema dokumenata i ostale specijalizirane uredske pomoćne djelatnosti
64.11 
72.30 
Code: 72.30 
74.85 
Code: 74.85 
82.20 
Djelatnosti pozivnih centara
74.86 
82.30 
Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova
74.87 
82.91 
Djelatnosti agencija za prikupljanje i naplatu računa te kreditnih ureda
74.87 
82.92 
Djelatnosti pakiranja
74.82 
82.99 
Ostale poslovne pomoćne uslužne djelatnosti, d. n.
74.85 
74.87 
Code: 74.87 
75.13 
Code: 75.13 

Page 23/26  
Top