CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: NACE_1_1 (not translated)
Target classification: Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
72.10 
62.02 
Savjetovanje u vezi s računalima
72.21 
58.21 
Izdavanje računalnih igara
58.29 
Code: 58.29 
Izdavanje ostalog softvera
62.01 
Code: 62.01 
Računalno programiranje
72.22 
62.01 
Računalno programiranje
62.02 
Code: 62.02 
Savjetovanje u vezi s računalima
62.09 
Code: 62.09 
Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima
72.30 
62.03 
Upravljanje računalnom opremom i sustavom
63.11 
Code: 63.11 
Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima
82.19 
Code: 82.19 
Fotokopiranje, priprema dokumenata i ostale specijalizirane uredske pomoćne djelatnosti
72.40 
58.11 
Izdavanje knjiga
58.12 
Code: 58.12 
Izdavanje imenika i popisa korisničkih adresa
58.13 
Code: 58.13 
Izdavanje novina
58.14 
Code: 58.14 
Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija
58.19 
Code: 58.19 
Ostala izdavačka djelatnost
58.21 
Code: 58.21 
Izdavanje računalnih igara
58.29 
Code: 58.29 
Izdavanje ostalog softvera
59.20 
Code: 59.20 
Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa
60.10 
Code: 60.10 
Emitiranje radijskog programa
60.20 
Code: 60.20 
Emitiranje televizijskog programa
62.01 
Code: 62.01 
Računalno programiranje
63.11 
Code: 63.11 
Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima
63.12 
Code: 63.12 
Internetski portali
72.50 
33.12 
Popravak strojeva
95.11 
Code: 95.11 
Popravak računala i periferne opreme
72.60 
62.09 
Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima
73.10 
72.11 
Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji
72.19 
Code: 72.19 
Ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima
72.20 
Code: 72.20 
Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim znanostima
73.20 
72.20 
Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim znanostima
74.11 
69.10 
Pravne djelatnosti
74.12 
69.20 
Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje
74.13 
73.20 
Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja
74.14 
02.40 
Pomoćne usluge u šumarstvu
70.21 
Code: 70.21 
Odnosi s javnošću i djelatnosti priopćivanja
70.22 
Code: 70.22 
Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
74.90 
Code: 74.90 
Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, d. n.
85.60 
Code: 85.60 
Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju
74.15 
64.20 
Djelatnosti holding-društava
70.10 
Code: 70.10 
Upravljačke djelatnosti

Page 22/26  
Top