CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: NACE_1_1 (not translated)
Target classification: Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
65.21 
64.91 
Financijski leasing
65.22 
64.92 
Ostalo kreditno posredovanje
64.99 
Code: 64.99 
Ostale financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova, d. n.
65.23 
64.20 
Djelatnosti holding-društava
64.30 
Code: 64.30 
Uzajamni fondovi (trustovi), fondovi i slični financijski subjekti
64.99 
Code: 64.99 
Ostale financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova, d. n.
66.01 
65.11 
Životno osiguranje
65.20 
Code: 65.20 
Reosiguranje
66.02 
65.20 
Reosiguranje
65.30 
Code: 65.30 
Mirovinski fondovi
66.03 
65.12 
Ostalo osiguranje
65.20 
Code: 65.20 
Reosiguranje
67.11 
66.11 
Poslovanje financijskih tržišta
67.12 
66.12 
Djelatnosti posredovanja u poslovanju vrijednosnim papirima i robnim ugovorima
66.30 
Code: 66.30 
Djelatnosti upravljanja fondovima
67.13 
66.12 
Djelatnosti posredovanja u poslovanju vrijednosnim papirima i robnim ugovorima
66.19 
Code: 66.19 
Ostale pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga, osim osiguranja i mirovinskih fondova
67.20 
66.21 
Procjena rizika i štete
66.22 
Code: 66.22 
Djelatnosti agenata i posrednika osiguranja
66.29 
Code: 66.29 
Ostale pomoćne djelatnosti u osiguranju i mirovinskim fondovima
70.11 
41.10 
Organizacija izvedbe projekata za zgrade
42 
Code: 42 
Gradnja građevina niskogradnje
70.12 
68.10 
Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina
70.20 
68.20 
Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing)
70.31 
68.31 
Agencije za poslovanje nekretninama
70.32 
68.32 
Upravljanje nekretninama uz naplatu ili na osnovi ugovora
81.10 
Code: 81.10 
Upravljanje zgradama
71.10 
77.11 
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije
71.21 
77.12 
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) kamiona
77.39 
Code: 77.39 
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih strojeva, opreme i materijalnih dobara, d. n.
71.22 
77.34 
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava
71.23 
77.35 
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) zračnih prijevoznih sredstava
71.31 
77.31 
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) poljoprivrednih strojeva i opreme
71.32 
77.32 
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) strojeva i opreme za građevinarstvo i inženjerstvo
77.39 
Code: 77.39 
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih strojeva, opreme i materijalnih dobara, d. n.
71.33 
77.33 
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) uredskih strojeva i opreme (uključujući računala)
71.34 
77.39 
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih strojeva, opreme i materijalnih dobara, d. n.
71.40 
77.21 
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) opreme za rekraciju i sport
77.22 
Code: 77.22 
Iznajmljivanje videokaseta i diskova
77.29 
Code: 77.29 
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

Page 21/26  
Top